www.netdidned.be
Hoofdpagina
Bestuur
NDN-activiteiten
Bint
Agenda
Actuele berichten
Ideeën / reacties
Archief
Lidmaatschap
Publicaties
Koppelingen
NDN-Nieuwsbrief
 Zoek op de site van NDN:  
 Powered by freefind
 
 
 

Lidmaatschap

 

Contributie 2018

Denkt u aan de vernieuwing van uw lidmaatschap van het Netwerk Didactiek Nederlands?

Zonder leden geen vereniging. Zonder financiële bijdragen is een werking van een vereniging als het NDN niet realiseerbaar.

Daarom zijn we zo vrij u te verzoeken uw jaarbijdrage voor 2018 aan ons Netwerk over te maken.

Die contributie voor het Netwerk Didactiek Nederlands voor 2018 is ongewijzigd en bedraagt vanaf 1 januari
- voor een steunend lid € 25.  
- voor een gewoon lid € 20.

Wilt u die overschrijven op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB
van NDN, Wilrijk?

Voor (onderwijs)instellingen en vakgroepen is een groepslidmaatschap mogelijk.
Dat houdt in:
- Om van een groepslidmaatschap te genieten moeten minimum drie (3) leden van een instelling toetreden.
- Per lid wordt binnen het groepslidmaatschap 2,5 euro korting gegeven, dus per lid wordt het dan 17,5 euro.
- Voor drie leden binnen het groepslidmaatschap betekent dat de storting van 17,5 euro x 3 = 52,5 euro
- Voor vijf leden binnen het groepslidmaatschap betekent dat 17,5 euro x 5 = 87,5 euro.

Donaties zijn ook bijzonder welkom.

We rekenen op de getrouwheid van onze leden. We hopen ook dat nog meer lerarenopleiders Nederlands van universiteiten en hogescholen, begeleiders, onderzoekers en schoolboekenauteurs binnen het werkveld Nederlands en anderen met belangstelling voor de didactiek Nederlands tot ons netwerk willen toetreden.

De scholencultuur in Nederland en Vlaanderen verschilt enigszins, maar de didactiek van ons vak bestrijkt het territorium van Nederland en Vlaanderen samen. Daarom menen wij dat ook nieuwe leden-didactici Nederlands uit Nederland zinvol kunnen aansluiten bij ons netwerk.

Buiten onze studiebijeenkomsten - doorgaans een lenteconferentie en een netwerkmiddag - werken wij bijna volledig digitaal. Grenzen zijn er dan niet. Het internet biedt ons alle contactmogelijkheden. Geregeld bezorgen we u via de digitale weg naast de uitvoerige Nieuwsbrief ook Nieuwsflitsen over relevante gebeurtenissen rond het onderwijs van het Nederlands en rond taal en literatuur. Ook rijk gestoffeerd is onze website www.netdidned.be . Nagenoeg elke dag plaatsen wij berichten die voor didactici Nederlands van betekenis kunnen zijn op onze open Facebookpagina.

Het lidmaatschap is voorbehouden aan docenten uit de lerarenopleidingen van universiteiten en hogescholen, pedagogische begeleiders, aan mentoren Nederlands, aan schoolboekenauteurs, aan onderzoekers binnen de domeinen van het leervak Nederlands ...
Zowel Vlaamse als Nederlandse didactici NEDERLANDS zijn heel welkom.


U weet nu hoe u lid kan worden. Schrijft u uw contributie over en bezorg ons uw naam en adres, uw  e-mailadres met de vermelding van uw werkplek en uw beroepsactiviteit. Wij zorgen er dan voor dat u er ook bij hoort.

José Vandekerckhove, voorzitter
Ghislain Duchâteau, vice-voorzitter en penningmeester

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari - maar u kunt steeds toetreden
tot het Netwerk Didactiek Nederlands door de bovenstaande bijdrage over te maken.

 

E-post NDN = info@netdidned.be

Bij alle bestuursleden kan je informatie inwinnen over de vereniging.
De e-mailadressen van de bestuursleden vind je in de rubriek Bestuur.

 
© 2006, NDN