www.netdidned.be
Hoofdpagina
Bestuur
NDN-activiteiten
Agenda
Actuele berichten
Ideeën / reacties
Archief
Lidmaatschap
Publicaties
Koppelingen
NDN-Nieuwsbrief
 Zoek op de site van NDN:  
 Powered by freefind
 
 
 

Koppelingen

Index

- Algemeen
- Ondersteunend (alfabetisch gerangschikt)
- Verenigingen


Algemeen

- Afrikaans in Europa - website van de Universiteit Wenen met alles en nog wat over Afrikaans in een Europese context. De teksten zijn meestendeels in het Afrikaans en het Nederlands

https://aie.ned.univie.ac.at/node/13009

- Blauwkruikje - maakt kant-tekeningen - website of webblog - van een Germaniste die teksten publiceert over haar lectuur, fictie en non-fictie vanaf 2010 en chronologisch of per jaartal gerangschikt

https://blauwkruikje2.wordpress.com/

- Gewildste Afrikaanse Gedichten - De 100 topgedichten in het Afrikaans

http://gewildstegedigte.litnet.co.za/

Uitleg over deze internetpagina: zie op deze website de pagina Publicaties.  

- Het Gruuthusehandschrift in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

Sinds kort is het Gruuthusehandschrift uit de 15e eeuw en ontstaan in Brugge aangekocht van de privé eigenaar in het bezit van de Koninklijk Bibliotheek in Den Haag. De bibliotheek maakt het kostbare manuscript nu volledig publiek toegankelijk. Hij heeft samen met het Huygens Instituut daartoe een speciale website ontworpen waarbij je alle mogelijke informatie over en het handschrift zelf op je computerscherm kan oproepen. Er is een leesversie (in html) die geschikt is voor onderzoek en studie. Er is een bladerversie (met flash) om het handschrift te bekijken en waarbij je ook een rondleiding in het handschrift krijgt. In het linker menu op rode achtergrond vind je een beschrijving van het handschrift, een inhoudsopgave, toelichting bij teksten en muziek en muziekopnamen van liederen uit het Gruuthusehandschrift. Het is een prachtige website. Voor geïnteresseerden die wat tijd willen nemen is het een unieke site om in nader contact te komen met een van de belangrijkste Middelnederlandse literaire handschriften.

http://www.kb.nl/galerie/gruuthuse/index.html

Graag verwijzen we ook naar de meest recente publicatie over het Gruuthusehandschrift.
Het is de verzameling van bijdragen aan het colloquium dat in de Koninklijk Nederlandse Academie voor Taal- en Letterkunde werd gehouden .

Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank. Nieuwe inzichten, nieuwe vragen. KANTL-colloquium 30 november 2007. Het boek is geredigeerd en ingeleid door Frank Willaert en bevat studies van Herman Brinkman,  Ad Leerintveld en Henk Porck, Renée Gabriël  en Johan Oosterman, Karl Kügle, Ike de Loos, Joris Reynaert en Noël Geirnaert. (Prijs:  € 25,00. Voor bestellingen, zie www.kantl.be)

- HSN-Conferenties - Het Schoolvak Nederlands - De HSN-conferenties zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen alle Nederlandse en Vlaamse verenigingen van leraren, docenten en didactici Nederlands en aanverwante vakken. Zij vormen een onmisbaar forum voor degenen die zich bij de ontwikkelingen in dit vak betrokken voelen. Het Schoolvak Nederlands 28, de tweede keer in Brugge georganiseerd. Ze grijpt plaats in de Katholieke Hogeschool Vives op 14-15 november 2014.

http://www.hsn.ugent.be/

- Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

De website: http://www.kantl.be/

- LitNet Nuusbrief 'die boekehuis met baie wonings' - cultureel Zuid-Afrikaans e-zine met nadruk op literatuur,
verbonden met het webportaal Litnet.co.za (http://litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi)

- MeerTaal – Tijdschrift over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar

De website: http://www.meertaal.vangorcum.nl/www/meertaal/

Taal speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Daarom is taal ook belangrijk in de voorschool en het basisonderwijs. 'Taal' als apart vak maar zeker ook de taal in alle andere vakken van het basisonderwijs.
MeerTaal wil al deze talige activiteiten ondersteunen met achtergronden en praktijkverhalen. MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift dat pendelt tussen theorie en praktijk. Hierdoor is het blad zowel van belang voor leraren en taalcoördinatoren in het basisonderwijs, als voor aanstaande leraren en lerarenopleiders.

MeerTaal biedt in elk nummer verdieping, meningsvorming, praktische voorbeelden en ervaringen. De beschrijving van inzichten uit recent onderzoek, opiniërende stukken rondom actuele kwesties in het taalonderwijs, de prikkelende praktijkvoorbeelden, concrete lessuggesties en leesbare columns, maken MeerTaal tot verplichte kost voor ieder die zich bezighoudt met taalonderwijs in de leeftijdsgroep tot 12 jaar en zich daarin wil ontwikkelen.

MeerTaal laat zien hoeveel meer er mogelijk is om leerlingen enthousiast en nieuwsgierig te laten omgaan met taal. Onderzoekers en inspirerende praktijken laten de lezers steeds weer zien dat het stimuleren en faciliteren van taalontwikkeling meer kan zijn dan het volgen van een taalmethode. Het waarom, het hoe en het wat daarvan treft u in elk nummer van MeerTaal.

MeerTaal: daarover schrijft het blad en dat is ook het doel van deze uitgave: meer aandacht voor en plezier in de rijke mogelijkheden van de taal.


- Neerlandistiek.nl


Neder-L, het bekende "elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek sinds 1992", veranderde op maandag 25 april 2016 van server én domeinnaam. Voortaan zijn de bijdragen terug te vinden op Neerlandistiek.nl, "online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek". De redactie wil hetzelfde soort artikelen, aankondigingen en berichten blijven brengen, en belooft in de toekomst met een nog breder aanbod te komen.

http://www.neerlandistiek.nl/


- Taalbank
Weblog over taalverandering


http://www.taalbank.nl/
 
Taalbank, hét weblog over taalverandering in het Nederlands. Hier vindt u nieuws over taalontwikkelingen en taaltrends. Elke werkdag wordt op dit weblog een 'Woord van de dag' gepubliceerd. Bijdragen kunt u leveren in de vorm van reacties op artikelen.

Taalbank is een initiatief van Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale.

De meest bezochte rubriek is inderdaad “Woord van de dag”. Andere rubrieken die interessant zijn: Taalnieuws en Retrotaal.

Onderaan de pagina “Woord van de dag” de video’s in de blauwe rubriek ABC met de titel
Alles kan beter – video 3’48” (taalhumor rond nieuwe woorden): http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z50zTZx8GNU

- Taalcanon - alles wat je altijd al had willen weten over taalHet doel van de taalcanon is inzichten uit de taalwetenschap over taal onder de aandacht te brengen van een breed publiek aan de hand van vijftig vragen. Op de website zijn lemma’s te vinden uit allerlei deelgebieden van de taalwetenschap, geschreven door experts. De website biedt een platform voor discussie tussen taalwetenschappers en het lezerspubliek. Daarnaast streeft zij naar een vruchtbare kruisbestuiving tussen verschillende disciplines van de taalwetenschap.

http://www.taalcanon.nl/

De eerste knappe prestatie van de Taalcanon is dat hij daadwerkelijk antwoord geeft op vragen waar mensen mee rondlopen:


Nog veel leuker dan de gebruikelijke kwesties zijn de vragen die je nog níet had, maar waar je bij het lezen denkt “hè ja, hoe zit dat eigenlijk?”:


De site is vanaf 12 november 2012 op het internet bereikbaar.
De taalcanon is ook in boekvorm verschenen. J.M. Meulenhoff, november 2012.

Voor artikels over de Taalcanon in de media: klik hier


- TAALHELDEN - de jongerenwebsite van de Nederlandse Taalunie

In het menu staan twee rijen rubrieken:
- TAALADVIES - LEZEN - GESCHIEDENIS - WERELDWIJD - TAALKUNSTENAARS - LOL - ANDERLANDS
- RECENT - MEEST BEKEKEN - BEST GEWAARDEERD

http://taalhelden.org/

 

- Taalleerkracht.beEerste hulp bij taalonderwijs

Deze site staat in het teken van taalonderwijs op de lagere school.

De vier pijlers: spreken, luisteren, schrijven en lezen komen uitgebreid aan bod. Je vindt er concrete tips voor taallessen, lesideeën, tips voor het werken met boeken, informatie over thematisch werken, woordenschat aanbrengen,...

Auteur van deze site is Marc Stevens
Marc Stevens geeft les aan o.m. de lerarenopleiding (LLO) van EHSAL (ex-KHB; ex-Sint-Thomas), in het hartje van Brussel. Vanuit die functie is hij doorlopend bezig om taalonderwijs (voor de lagere school) te bedenken, bij te schaven, te nuanceren, enz., vooral in functie van de Brusselse lagere school. Enkele van de resultaten van zijn denkwerk en ervaringen vind je op deze site. Daarnaast werkt de auteur ook nog voor 'Nascholing Brussel', een organisatie die Nederlandstalige Brusselse scholen begeleidt, voornamelijk op taalvlak en tot slot is hij ook werkzaam in de academische lerarenopleiding van Universiteit Antwerpen.

http://www.taalleerkracht.be/


- Taalleerkrachten - inspiratie en informatie - Facebookpagina voor (Vlaamse) taalleraren
Beheerder Steven Delarue (UGent)

https://www.facebook.com/groups/taalleerkrachten/?fref=ts


- Ons Erfdeel

De Vlaams-Nederlandse vereniging Ons Erfdeel vzw wil de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend maken en de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen.

De website: http://www.onserfdeel.be/

Boeiende berichten van culturele aar met koppelingen naar interessante documenten brengt de blog van Ons Erfdeel:
http://blog.onserfdeel.be/

- Over taal gesproken - op Kennislink

Een verzameling artikels rond taal en allerlei verschijnselen daarrond
http://www.kennislink.nl/thema/over-taal-gesproken

Communicatiewetenschapper en wetenschapsjournaliste Erica Renckens
draagt ruimschoots bij aan ‘Over taal gesproken’.

http://www.kennislink.nl/auteurs/erica-renckens

 

- VAN TWAALF TOT ACHTTIEN -
VAKBLAD VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (in NEDERLAND)


Kent u het? Neem eens een kijkje wat het nu aan leesvoer aanbiedt:

http://www.van12tot18.nl/


- Vertelkunst in Vlaanderen - website

Alden Biesen Vertelkasteel creëerde een nieuwe website over vertelkunst. Vertelleninvlaanderen is een centrale webstek waar je alles kan ontdekken over vertellen, vertelevenementen, actua en vertellers. Vertellers en vertelorganisaties kunnen zich registreren en hun eigen pagina beheren en de vertelagenda aanvullen.
Vertellen in Vlaanderen streeft naar

  • Sensibilisering rond vertelkunst, vertelkunde en de waarde van vertellen.
  • Informatie over vertellers, vertelevenementen, toepassingsgebieden van vertellen, de functies van verhalen en de maatschappelijke relevantie van een vertelcultuur
  • Bevorderen van vertellen in verschillende vormen en gevarieerde toepassingen
  • Ontwikkelen van een netwerk tussen organisaties en individuen met als doel expertise-uitwisseling, dialoog en imagoverbetering van de vertelkunst

Zoek je een verteller, een vertelling, een vertelclub in je buurt, wil je een workshop volgen… ? Dat alles vindt u  op www.vertelleninvlaanderen.be


- Ondersteunend (alfabetisch)

- Beter spellen

Interactieve website voor oefenen in spellen http://www.beterspellen.nl/

- Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO)


Het CTO is een universitair centrum verbonden aan de K.U.Leuven ondersteunt, in opdracht van tal van overheden, het taalvaardigheidsonderwijs Nederlands in Vlaanderen via een combinatie van wetenschappelijk onderzoek, materiaalontwikkeling en vorming aan onderwijsverstrekkers en -begeleiders.


http://cteno.be/
Hoger onderwijs: http://cteno.be/nav=5

- Curriculum - Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en vorming (AKOV)
eerder Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO)


Het Agentschap vervult in hoofdzaak een beleidsondersteunende functie binnen de onderwijsoverheid wat kwaliteitsbewaking betreft.

Vele van de activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op leerinhouden, toetsen van leerinhouden, leermethodes, leeromgevingen en leertrajecten.

Daarnaast is het Agentschap of het Curriculum betrokken bij verscheidene projecten en is het actief in een aantal nationale en internationale organisaties.

De website geeft een overzicht van de activiteiten en producten.

http://www.ond.vlaanderen.be/DVO/

- Dialectloket

Dialectloket is een educatieve website rond taalvariatie in het Nederlands (UGent).
De hoofdluiken zijn TEKST, WOORD, GELUID, BEELD en EDUCATIEF.
EDUCATIEF omvat luikjes LESMATERIAAL, TEST JE KENNIS, BEGRIPPENLIJST

http://www.dialectloket.be/

- Kennisbasis Nederlands voor Nederlandse onderwijzersopleidingen

Ten behoeve van de Nederlandse onderwijzersopleidingen is een zogenaamde Kennisbasis ontwikkeld voor Nederlands, en een andere voor rekenen-wiskunde. Een Kennisbasis omvat in principe alle vakmatige en vakdidactische kennis die een onderwijzer tijdens de pabo-opleiding dient te verwerven. Ze vormt een soort van  uitvoerige uiteenzetting van inhoudelijke eindtermen voor een bepaald vakgebied. Daarmee wil de bevoegde staatssecretaris in het verlengde van de rapporten van de commissie-Meijerink tegemoet komen aan de vele klachten over te zwakke kennis van taal en rekenen bij nieuwe onderwijzers.

Meer informatie is te vinden op http://www.kennisbasispabo.nl/.

Zie voor de 'Kennisbasis voor de Nederlandse taal voor de pabo' daar ook het toelichtende artikel van ontwikkelcommissievoorzitter Bart van der Leeuw.

Ook kunnen de beide Kennisbasissen daar afgehaald worden.

- Kennisdeling (taalbeleid)

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is een platform voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen. De website kennisdeling is bedoeld als digitale verzamelplaats van concrete en goede praktijken uit hogere onderwijsinstellingen van Nederland en Vlaanderen. De website reikt bouwstenen aan om gedurende de hele opleiding te werken aan taalvaardigheid Nederlands. Elke praktijk is beschreven met oog voor de succesfactoren en aandachtspunten, waardoor je eigen initiatieven kan aftoetsen aan andere praktijken.

In de linker menukolom vind je vertrekpunten voor je zoektocht naar inspirerende voorbeelden: thema’s, actoren en vaardigheden. Eenmaal je je vertrekpunt hebt, kan je extra filters toevoegen.
De website is tot stand gekomen in samenwerking met de Taalunie.

https://www.kennisdelingtaalbeleid.org/

- Kennislink Taalwetenschappen

Op Kennislink vind je binnen het domein Taalwetenschappen een grote verscheidenheid van vlot leesbare heel boeiende artikels of tekstjes die elke belangstellende in taal echt kunnen aanspreken.

http://www.kennislink.nl/web/show?id=129397

- Klare taal: over boeken en taal - weblog

De makers van het wekelijkse radioprogramma 'Klare Taal' van Radio Nederland Wereldomroep houden
een weblog bij die voor alle docenten Nederlands zeer de moeite waard is.

De weblog wordt heel regelmatig aangevuld met nieuwe items over taalontwikkelingen, taalgebruik en spelling.

Extra interessant voor docenten: hij bevat koppelingen naar alle belangrijke sites over taal en literatuur
zoals 'De papieren man', 'De taalprof', de dbnl en nog veel meer.

Over de weblog

- KlasCement

Dit is de Vlaamse portaalsite voor en door het onderwijs. KlasCement is het gratis platform waar leerkrachten elkaar inspireren door materiaal te delen, voor leerlingen van alle leeftijden.
Tienduizenden leermiddelen kun je gemakkelijk doorzoeken op onderwerp, vak of onderwijsniveau.
KlasCement is nuttig voor alle onderwijsniveaus.

Filmpje 1'07

http://www.klascement.net/

- WWW.LEESADVIEZEN.NL

Deze website heeft als doel het bezig zijn met literatuur / fictie aantrekkelijker te maken voor zowel leerlingen als docenten. Door een grote hoeveelheid (275 - ook zeer recent verschenen) boeken te presenteren, hebben leerlingen een ruime keuze. Docenten krijgen bij al die boeken toetsmateriaal, mét de uitwerking van de vragen en opdrachten. Joop Dirksen zorgt voor de inhoud van de site. Over de site kunt u zijn artikel lezen in Levende Talen Tijdschrift Jaargang 9, nummer 2, 2008
‘Lang leve het lezen voor de lijst’  

http://www.leesadviezen.nl/home/

- LEONED

Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) is in Nederland een platform van en voor lerarenopleiders. De doelstelling is leraren in basis- en voortgezet onderwijs beter voor te bereiden op het werken in talig heterogene groepen. LEONED richt zich op verbetering van de curricula van de lerarenopleidingen.

http://www.leoned.nl/

- Leraar 24 - Blijvend in ontwikkeling

Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren. Met praktische video's en inhoudelijke dossiers worden vraagstukken uit het onderwijs behandeld
Bekijk hier de promo >>

We leiden u naar de pagina Onderwerpen met talloze videofilmpjes rond het onderwijs:

http://www.leraar24.nl/onderwerpen.psml

en dan specifiek naar de pagina met 5 filmpjes over de lerarenopleiding:

http://www.leraar24.nl/trefwoorden/video/lerarenopleiding

- Lezen voor de lijst - ondersteunende website voor het literatuuronderwijs i.f.v. de verwerving van literaire competentie. Lezen voor de lijst is bedoeld voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs, ouders, bibliothecarissen en andere belangstellenden. De site geeft advies bij de keuze en verwerking van de boeken die leerlingen 'voor hun lijst' lezen voor Nederlands, Duits en Fries. Deze website is gratis en voor iedereen toegankelijk.

http://www.lezenvoordelijst.nl/


- Meldpunt Taal

Taalmeldpunt verzamelt taalopmerkingen

Meldpunt Taal is het online meldpunt voor alles wat met de Nederlandse taal te maken heeft. De site is een initiatief van de Nederlandse taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders en wordt gesteund door meer dan zeven instellingen, waaronder de Nederlandse Taalunie en Van Dale. Op Meldpunt Taal kunnen mensen niet alleen een nieuw woord of een taalverschijnsel melden, ze kunnen ook deelnemen aan taalonderzoeken en kunnen er taaldatabanken raadplegen. De betrokkenen hopen dat het initiatief mensen zal stimuleren om aandachtiger met taal om te springen en nieuwe taalfenomenen in kaart te brengen.

www.taalmeldpunt.nl

Meldpunt Taal, een jaar later

door Mathilde Jansen

Op 15 juni 2011 was het precies een jaar geleden dat de website Meldpunt Taal werd gelanceerd. Marc van Oostendorp, één van de initiatiefnemers van het Meldpunt, vertelt over de resultaten die het ‘weerstation van de taalwetenschap’ inmiddels heeft opgeleverd.

Lees verder

Klik voor nog meer informatie ook even op de beide koppelingen onderaan het artikel van Mathidle Jansen.

 

- Meertaligheid - Website

15 maart 2011

Eerste hulp bij meertalige leerlingen

Heb je een, meerdere of zelfs heel veel anderstalige kinderen in je klas? Ben je overtuigd dat talige diversiteit deze kinderen, jezelf, maar ook de rest van de maatschappij kan verrijken? Of worstel je nog met twijfels en vragen rond dit thema? Op een nieuwe website over meertaligheid vind je een bundeling van veelgestelde vragen, achtergrondinformatie, materialen, vormingen, links en projecten rond het thema. De website bestaat uit drie luiken: voor- en buitenschools, school/klas en thuis.
Initiatiefnemers zijn Steunpunt Diversiteit en Leren, Centrum voor Taal en Onderwijs, Kind en Gezin, VZW de 8, Intercultureel Netwerk Gent, Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel, ODICE, Kruispunt Migratie-Integratie, en de Pedagogische Begeleidingsdienst stad Gent. Ze bundelen hun krachten, expertise en materialen om zo aan de thuistaal van anderstalige kinderen een positieve plaats toe te kennen.

Bron: Lerarendirect


- Nederlands-Engels woordenboek van taalportaal bab.la

Het interactieve taalportaal bab.la biedt online gratis leermiddelen en woordenboeken aan.
U vindt er o.m. een woordenboek Nederlands-Engels met woorden in context en luistervoorbeelden voor de uitspraak. Bab.la maakt ook taaltests en oefeningen voor het verbeteren van algemene taalvaardigheid.

Hier vindt u het woordenboek Nederlands-Engels:
http://nl.bab.la/woordenboek/nederlands-engels/


- Schrijfhulp Nederlands
(Nederlands Taalunie - Associatie KU Leuven)

Schrijfhulp is een applicatie die digitale schrijfhulp biedt. Gebruikers krijgen feedback op de kwaliteit van hun tekst. Vanuit een document of ander tekstbestand wordt de tekst gekopieerd naar de applicatie. Vervolgens volgt een analyse van de tekst op structuur, stijl en spelling. De online toepassing markeert problemen en geeft daar uitleg bij. De adviezen zijn afkomstig van Taaladvies.net, de online databank met taal- en spellingkwesties van de Taalunie. Schrijfhulp is ontwikkeld door KU Leuven, Instituut voor Levende Talen.

http://schrijfhulp.taalunie.org/schrijfhulp.php


- De sites voor het vak Nederlands Vanuit de Werkgroep ICT van het VVKSO werden sites rond de verschillende domeinen van het vak Nederlands op één internetpagina samengebracht. Je vindt er portaalsites, vaksites, leerplannen en eindtermen, literatuur, jeugdliteratuur, taalbeschouwing, vaardigheden, lesmateriaal, sites om lessen mee te maken. De pagina werd opgezet in 2004 en nog gecontroleerd op 2 februari 2005. Ze is best nog heel bruikbaar.

http://www.xaveriuscollege.be/links/Nederlands/desitesvoornederlands.htm

- Spellingsite.nu

100.000 WOORDEN. De spelling van een woord opzoeken, de spellingregels doorploegen en het laatste spellingnieuws volgen: het kan op Spellingsite.nu, een onafhankelijke spellingsite die de juiste spelling van zo'n honderdduizend woorden bevat. De site is gemaakt door de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal in samenwerking met Prisma.
De site bevat de woorden uit de nieuwe Spellingwijzer - ook van Onze Taal. De lijst kan steeds worden aangevuld op suggesties van gebruikers. De spellingregels die bij een woord horen kun je met één klik oproepen op het scherm.

http://spellingsite.nu/

- Startpagina Martijn Schoonderwoerd
Dit is ze: www.wolfertisk.eigenstart.nl

Op die startpagina staan meer dan 700 koppelingen, verdeeld over zo’n 90 categorieën. Veel van de links hebben betrekking op NT2-materiaal: video’s, liedjes, apps, lesmateriaal, uitleg en oefeningen. De startpagina bevat dus ook veel interessante koppelingen voor docenten extra muros.

In de derde kolom van die startpagina staan voor leerlingen maar ook voor docenten zowat 28 verschillende rubrieken die alle betrekking hebben op het onderwijs Nederlands van syllabi Nederlands tot tijdschriften en uitgeverijen. Elke rubriek toont in blauw en onderstreept de koppelingen die onder het kopje zijn gebracht. Ze zijn elk stuk voor stuk aanklikbaar en reiken telkens de opgevraagde informatie aan.

De Wolfertisk startpagina van collega Schoonderwoerd is waarlijk een onuitputtelijke gegevensbron voor docenten, leerlingen en al wie met het onderwijs te maken heeft.

- Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)

Organisatie die landelijk en internationaal een bijdrage levert aan verandering en vernieuwing in het onderwijs. De Stichting werkt voor alle onderwijssectoren, overheid en bedrijfsleven. Binnen het onderwijs bestrijkt zij alle vakgebieden en houdt zij zich onder meer bezig met de samenhang en afstemming tussen vakken. Geïnteresseerden vinden bij de SLO ook een compleet overzicht van alle leermiddelen in Nederland.

http://www.slo.nl/

- Stichting Lezen- Naar een sterke leescultuur

De Stichting Lezen doet aan leesbevordering en aan literatuureducatie.
Ze bevordert het lezen in de Nederlandse en de Friese taal in de breedste zin van het woord.
Literatuureducatie verwijst naar literaire competentie, wat inhoudt dat kinderen en jongeren in staat zijn te praten over literatuur, een vorm van geletterdheid dus. Daarvoor moet iemand zijn weg weten te vinden in het brede aanbod van boeken en kennis hebben van kenmerken van literaire teksten en poëzie.

http://www.lezen.nl

- Squla - Taal oefenen

Voor groep 1 t/m groep 8 zijn er uitdagende quizzen en oefengames op het gebied van taal. Van rijmen en letterherkenning tot zinsbouw en lezen voor groep 1 t/m 3 en van woordenschat en zinsbouw tot woordbenoeming en zinsontleding voor groep 4 t/m 8: alles is op een leuke manier te oefenen.

https://www.squla.nl/taal

- Taaladvies.net

Over Taaladvies

In Taaladvies vindt u een antwoord op vele concrete vragen over taal en spelling. De kern van Taaladvies is een databank met taal- en spellingkwesties waar vaak vragen over gesteld worden. De selectie van die kwesties is gebaseerd op de ervaringen van taaladviseurs en taaladviesdiensten in Nederland en België. De taaladviesbank bestaat voor het grootste deel uit teksten met een vraag-antwoordstructuur, maar ze bevat ook een aantal algemene teksten.

Gebruik Taaladvies via deze koppeling: http://taaladvies.net/

- Taalgericht vakonderwijs

Taalgericht vakonderwijs staat voor een didactiek die gebruik maakt van het feit dat taal een belangrijke rol speelt bij het leren, wat er ook geleerd wordt.

Uitgangspunt van Taalgericht vakonderwijs is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Taalgericht vakonderwijs zoekt naar mogelijkheden om leren en taal aandacht te geven in de vaklessen. De vakinhoud staat voorop, en daarover praat en schrijf je met elkaar in vaktaal. Aandacht voor taal betekent dan dubbele winst. De leerling begrijpt het vak beter en werkt bovendien aan zijn of haar taalvaardigheid.

Taalgericht vakonderwijs is te omschrijven als contextrijk onderwijs, vol interactie en met taalsteun . De eerste twee begrippen, context en interactie, zijn niet specifiek voor taalgericht vakonderwijs. Alle docenten werken met contexten en samenwerkend leren levert veel zinvolle interactie. Voor vaktaalleren is aandacht voor beide echter onmisbaar. Door de leerlingen daarbij op diverse manieren taalsteun te geven, is het leerproces te optimaliseren. De lat kan hoger!

Deze webstek geeft informatie over Taalgericht vakonderwijs en over het Platform dat de ontwikkeling ervan ondersteunt. Het biedt steun bij de reflectie  op en invoering  van Taalgericht vakonderwijs. Het is een uitwisselingspunt van materialen, ervaringen en ontwikkelingen.

http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/

- Taal en taalgebruik Nederlands onder de rubriek "Beter Nederlands" Artikels rond taal, taalgebruik, taalpolitiek - deel van de webstek van het Verbond der Vlaamse Academici (VVA).
Via koppelingen bereik je met een heel kleine inspanning alle mogelijke informatie rond de thematiek van taal en taalgebruik zoals die binnen het Nederlandse taalgebied op het internet beschikbaar is.

http://www.vvacademici.org/artikels.html

- Taalprof Plein - weblog - prachtige blog rond taalbeschouwing van prof. Peter Arno Coppen

http://taalprof.blogspot.nl/


- Taalschrift

Tijdschrift over taal en taalbeleid

Het heeft een overzichtelijke homepagina in drie kolommen met informatie, maar ook met toegang tot boeiende opiniërende artikels waarop je kunt reageren.
Het menu omvat de rubrieken home, edities, onderwerpen en archief.
Bijzonder aanbevolen aan collega's-taalliefhebbers om in die webstek eens lustig te grasduinen.
De publicatie wordt niet meer verder gezet. De Taalunie heeft nu in de plaats "Taalunie. Bericht"

http://taalschrift.org/

- De taaltelefoon : http://www.taaltelefoon.be/

078 15 20 25

elke werkdag van 9 tot 12 uur, elke schoolwoensdag ook van 14 tot 16 uur

  • U kunt de Taaltelefoon bellen tegen het gewone beltarief op het nummer 078 15 20 25. Vanuit het buitenland kunt u de Taaltelefoon bereiken op het nummer 00 32 78 15 20 25.
  • Tijdens het telefoongesprek krijgt u onmiddellijk gratis taaladvies. Als er extra tijd voor opzoeking nodig is, belt de medewerker van de Taaltelefoon u zo snel mogelijk terug.
  • Als alle medewerkers van de Taaltelefoon in gesprek zijn of als u buiten de openingstijden naar de Taaltelefoon belt, wordt u met een medewerker van het Contactpunt Vlaamse Infolijn (1700) doorverbonden. Die noteert uw taalvraag en bezorgt ze aan de Taaltelefoon. Een medewerker van de Taaltelefoon neemt dan zo snel mogelijk met u contact op.

De Taaltelefoon is de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. De Taaltelefoon geeft voor het Nederlands advies over spelling, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl. Online kunt u taalvragen stellen via Taaladvies.net.

- Taalunieversum (portaalsite van de Nederlandse Taalunie)

http://taalunieversum.org/

- Taalunie. Bericht

http://taaluniebericht.org/

- Vakcommunity Nederlands
met leden-leraren, opleiders e.a. uit Nederland en Vlaanderen

De community Nederlands is in 2000 opgericht op initiatief van Kennisnet en De Digitale School. De community is het  kennis-, ontmoetings- en uitwisselingspunt voor docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs en heeft momenteel meer dan 11.000 leden. Leden hebben toegang tot de ledenlijst en tot al het materiaal in de Leermiddelendatabase. Ze kunnen ook zelf materiaal in de Leermiddelendatabase uploaden. Voor Nederlands staan er meer dan 370 leermiddelen in.  Communityleden kunnen met elkaar communiceren via een mailinglist  met meer dan 10.000 adressen en een forum.  Het lidmaatschap van de community is geheel gratis.

De vakcommunity Nederlands is tot nader bericht niet actief (22-8-2014)

http://wp.digischool.nl/com-nederlands/over-de-vakcommunity-nederlands/

- VAKPORTAAL NEDERLANDS SLO

Alles over mijn vak

Zo stelt het vakportaal Nederlands zich voor

‘De inhoud van uw vak doet er toe. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vakgebied Nederlands, dan bent u hier aan het goede adres. U vindt op deze site informatie over leerplankundige ontwikkelingen voor met name primair en voortgezet onderwijs en krijgt zicht op de relevantie van deze ontwikkelingen. Publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen zijn op deze website snel en makkelijk toegankelijk.’

http://nederlands.slo.nl

- VRTtaal.net

http://vrttaal.net/taaldatabanken_master/algemeen/home.shtml

VRT-taaldag 2009

Op dinsdag 27 oktober vond in het Flageygebouw in Elsene de tweede taaldag van de VRT plaats. Die stond deze keer in het teken van 'overtuigingskracht'. In totaal defileerden wel veertig mensen op het podium onder de leiding van Marcel Vanthilt en Sofie Lemaire. Het hoogtepunt van de dag werd het eerbetoon aan de onvolprezen taalvirtuoos drs. P, ondertussen 90 jaar oud.


Hij kreeg van Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet, en van Linde Van den Bosch, van de Nederlandse Taalunie, een speciale oorkonde. Muzikant Jan De Smet zong tot slot het onvergetelijke Dodenrit (over de wolven die een hele familie op een slee oppeuzelen).

Rijk en veelzijdig verslag van de VRT-taaldag 2009 (menukolom rechts)

- Verenigingen

- Landelijke Vereniging van NeerlandiciHoofdtaak van de LVVN is om systematisch informatie te verstrekken over ontwikkelingen en mogelijkheden van de neerlandistiek. Belangrijkste hulpmiddel daarbij is het tijdschrift VakTaal.
Daarnaast wordt het verenigingsbeleid uitgezet door het bestuur.

http://www.lvvn.nl/

- Levende Talen

Levende Talen zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland in brede zin. Zij bevat ook een sectie Nederlands.

Levende Talen organiseert studiedagen en congressen over talenonderwijs en informeert haar leden over nieuws en ontwikkelingen via de tijdschriften Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, via een digitale nieuwsbrief (verschijnt in 2006) en via deze website (officieel vanaf 1 april 2006).

Sinds 2004 is Levende Talen aangesloten bij de vakcentrale CMHF om ook de belangen van haar leden in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer te kunnen behartigen.

http://www.levendetalen.nl/

- LOPON2 is een Vlaams/Nederlandse vereniging voor lectoren, opleidingsdocenten Nederlands en Nederlands als tweede taal van lerarenopleidingen gericht
op het primair onderwijs in Nederland en Vlaanderen. 

http://www.lopon2.net/

- VELOV Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen
Deze vereniging wil alle betrokkenen in Vlaanderen bij de opleiding en begeleiding van leraren en scholen (aan hogeschool, universiteit en GPB-opleiding) samenbrengen.De bedoeling van Vereniging voor Lerarenopleiders in Vlaanderen (VELOV) is :

*
professionalisering van de lerarenopleiders
*
voorzien in een platform
*
en waar nodig belangenbehartiging.

http://www.lerarenopleiders-vlaanderen.be/

- VON Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands

VON is de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands en al meer dan 30 jaar dé praktijkgerichte vakvereniging voor leerkrachten Nederlands van alle onderwijsniveaus en -netten. De VON publiceert in haar tijdschrift VONK lesideeën, analyseert en beoordeelt schoolboeken en publiceert artikels over didactisch onderzoek en toepassingen in de klas. In het online archief staan meer dan 200 artikels.


- Woordenboek der Nederlandsche Taal (het WNT)
Vanaf zaterdag 27 januari 2007 online.
Je moet je wel registreren met je e-mailadres en een wachtwoord. Dat laatste krijg je meteen in een antwoordje via een e-mailtje naar de webmaster. Toegang tot het woordenboek via inloggen dus.

 

http://wnt.inl.nl

- Woordenlijst Nederlandse Taal - het Groene Boekje - zoek de spelling (2005) op of raadpleeg de Leidraad

http://woordenlijst.org/

In de Woordenlijst Nederlandse Taal zijn sinds de verschijning in 2005 correcties aangebracht. Alle verbeteringen zijn vermeld onder de hieronder staande koppeling. In de tweede (januari 2006) en de derde oplage (mei 2007) van de papieren uitgave van de Woordenlijst, het Groene Boekje, zijn al verbeteringen doorgevoerd. Alle hier vermelde aanpassingen zullen ook zijn aangebracht in eerstvolgende, vermoedelijk in 2009 te verschijnen, vierde oplage.

http://woordenlijst.org/erratalijst/

- Zoek je Van Dales Woordenboek uit

http://webwinkel.vandale.nl/woordenboeken

- Zuid-Afrika Huis - Amsterdam
Nederland en Zuid-Afrika hebben elkaar veel te bieden. Dat vindt het Zuid-Afrika Huis te Amsterdam. In het Zuid-Afrika Huis is een aantal instellingen die zich met Zuid-Afrika bezighouden gehuisvest. De Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV), het Suid-Afrikaanse Instituut (SAI), de Stichting Studiefonds en het tijdschrift Zuid-Afrika. Zij streven er allen naar de Nederlandse belangstelling voor Zuid-Afrika levend te houden.
De site is respectievelijk volledig in het Nederlands, Afrikaans en Engels gesteld en biedt zowat alle nuttige informatie over Zuid-Afrika en zijn cultuur.

http://www.zuidafrikahuis.nl/


 
© 2006, NDN