www.netdidned.be
Hoofdpagina
Bestuur
NDN-activiteiten
Bint
Agenda
Actuele berichten
Ideeën / reacties
Archief
Lidmaatschap
Publicaties
Koppelingen
NDN-Nieuwsbrief
 Zoek op de site van NDN:  
 Powered by freefind
 
 
 
Basiscompetenties
 

Deze pagina geeft toegang via het horizontaal menu tot de Bint-pagina's Taalvaardigheden, Taalbeschouwing en Literatuur.


- Onderwijs Vlaanderen

- Besluit betreffende de basiscompetenties van de leraren B.S. 17/1/2008

- Basiscompetenties leraar

- Basiscompetenties en beroepsprofiel

- Lerarenopleiding - Wat een leraar moet kennen en kunnen
Beroepsprofiel en basiscompetenties - Relevante publicaties

- Basiscompetenties (KHLeuven)

- Basiscompetenties leraar secundair onderwijs

- Basiscompetenties leraar lager onderwijs (KHBO)

- Basiscompetenties lerarenopleiding (CVO VIVO)

- Advies van de VLOR over het beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraren

- De 10 basiscompetenties van de leraar (Uitg. Plantyn)

- De 10 basiscompetenties van de leraar – boekpublicatie van Uitg. Plantyn


 
© 2006, NDN