Contact: info@netdidned.be
Correspondentieadres: Netwerk Didactiek Nederlands (NDN): Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
Verantwoordelijke uitgever: G. Duchâteau, Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
25-4, mei-juni-juli 2013
In deze nieuwsbrief:

NDN-Facebookpagina
Intro
Lenteconferentie 24-5 UA
Taalbeschouwing
Nederlands nog geen Engels
Inspiratiemiddag Lesson Study
Duurzaam onderwijs
Schrijven van studieteksten
Dia-taal
Dag Oude Muziek - van Veldeke
Relevant in Levende Talen april 2013
Recent op de NDN-Facebookblog
 
 
 
Beschikbaar in ons NDN-archief:
 
NDN-Nieuws 25-3
 
NDN-Nieuws 25-2
 
NDN-Nieuws 25-1
 
NDN-Nieuws 24-4
 
NDN-Nieuws 24-3
 
NDN-Nieuws 24-2
 
NDN-Nieuws 24-1
 
NDN-Nieuws 23-4
 
NDN-Nieuws 23-3
 
NDN-Nieuws 23-2
 
NDN-Nieuws 23-1
 
NDN-Nieuws 22-4
 
NDN-Nieuws 22-3
 
NDN-Nieuws 22-2
 
NDN-Nieuws 21-3
 
NDN-Nieuws 21-2
 
NDN-Nieuws 21-1
 
 
 
Intro
 

L.S.

Met deze editie van de Nieuwsbrief 25-4 sluiten we de jaargang af. Alle aandacht vestigen wij in de eerste plaats op onze jaarlijkse lenteconferentie op vrijdag 24 mei aan de Universiteit Antwerpen. Alle informatie staat in de eerste tekst van deze nieuwsbrief. De inschrijvingen zijn vanaf nu open. Schrijf vlug in met het inschrijvingsstrookje onderaan het artikel. Kopieer het en plak het in een e-mailvenster en stort het kostensommetje.

Het tweede artikel rond taalbeschouwing sluit goed aan bij de thematiek van onze lenteconferentie over 'Taalgebruik en taalsysteem'. Uitstekend daarbij is het uitgewerke lesvoorbeeld. Beide zijn van de hand van ons vroeger bestuurslid Jan Uyttendaele en staan dicht bij de praktijk van de lerarenopleiding.

In deze editie staan heel wat minder artikels dan in het vorige nummer, maar we hopen dat de kwaliteit en de intrinsieke betekenis voor onze onderwijspraktijk er niet minder op is. Een aantal artikels kunnen we toewijzen aan één bepaalde collega-auteur. We voegen er dan ook haar of zijn foto aan toe.

Wij zijn er ons van bewust dat het onderwijslandschap in het komende academiejaar er al heel anders zal uitzien vooral voor de hogescholen. Het integratiedecreet wordt van toepassing waarbij een aantal hogeschoolopleidingen geïntegreerd worden in de universiteiten. Daarbij fuseren hogescholen tot nieuwe entiteiten binnen de ruimere associaties. De Thomas More Hogeschool heeft al een fusie achter de rug. In Limburg worden de Provinciale Hogeschool en Xios versmolten tot de PXL-Hogeschool. Het zal wat wennen zijn. We hebben veel begrip voor de inspanningen en de aanpassingen die dat gebeuren nu al volop meebrengen. Maar de didactische praktijk stopt daarbij niet. Gestadig blijven we alert om door oordeelkundige reflectie het onderwijs van het Nederlands en de ondersteuning daarvan vanuit de lerarenopleidingen steeds het hoge niveau te geven waarop onze studenten en leerlingen recht hebben.

Wij verwachten met de inspanningen van het NDN met zijn conferenties en netwerkmiddagen en ook met de goed gestoffeerde nieuwsbrieven het onderwijs Nederlands flinke impulsen te blijven geven.


Van harte

Ghislain Duchâteau,

voorzitter en redacteur NDN


 

Lenteconferentie NDN Universiteit Antwerpen - vrijdag 24-4-2013
 
in samenwerking met het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO)
van de Universiteit Antwerpen
Uitnodiging lenteconferentie NDN - Universiteit Antwerpen vrijdag 24 mei 2013

- Zitten de docenten Nederlands in de hogescholen op het goede spoor met de nieuwe leerplannen en de nieuwe aanpak van taalbeschouwing?
- Willen ze leren van docenten van andere hogescholen?
- Willen ze hun collega’s van andere hogescholen iets bijbrengen?

Als u drie keer ja hebt geantwoord, moet u ongetwijfeld verder lezen.

Op vrijdag 24 mei 2013 organiseert Netwerk Didactiek Nederlands (www.netdidned.be) de jaarlijkse NDN-lenteconferentie aan de UA . Het programma loopt van 10.30 uur tot 15.30 uur.

Het thema van de NDN-lenteconferentie is ‘Taalgebruik en taalsysteem’.

In de voormiddag geeft Peter-Arno Coppen, de bekende Nederlandse ‘taalprof’ (http://taalprof.blogspot.nl/)  een keynotelezing over de ‘nieuwe taalbeschouwing’. In de namiddag zal hij in een slotsessie reflecteren op de opbrengst van de conferentie.

Uw toekomstige leraren Nederlands moeten zich voorbereiden op deze nieuwe aanpak.
Dat betekent dat u als hun lerarenopleiders in uw cursussen daarop moet inspelen.
Hoe doet u dat? Bent u voldoende geïnformeerd, bent u nog zoekende?
NDN heeft altijd al veel belang gehecht aan ‘leren van elkaar’.
Dit concept willen we ook in het tweede gedeelte van de NDN-lenteconferentie uitdragen.
Vier hogescholen geven in de namiddag een korte posterpresentatie (20 minuten) met als invalshoek:
- Hoe gaat u om in de opleiding met nieuwe taalbeschouwing?
- Hoe verstrekt u de studenten inzicht in de nieuwe manier van aanpakken?
- Hoe pakt u taalbeschouwing in de opleiding didactisch aan met het oog op de professionele implementatie ervan door uw toekomstige leraren?

Uitgangspunt bij dit thema zijn de nieuwe eindtermen en leerplannen Nederlands van het secundair onderwijs en van het voorafgaande lagere onderwijs.

Programma

10.00 u.

Ontvangst


10.30 u.

Inleiding in het conferentiethema ‘Taalgebruik en taalsysteem’
door Peter-Arno Coppen (lokaal KS 203)


12 u.

Lunchpauze


13.00 u.

Posterpresentaties van de vier hogescholen:

Arteveldehogeschool Gent
Xioshogeschool Hasselt
HOwest – West-Vlaanderen
Thomas More Hogeschool

Taalbeschouwingsonderwijs in onze hogeschool


15 u.

Bevindingen vanuit de presentaties
door Peter-Arno Coppen


15.30 u.

Afsluitende borrel


 
Praktisch

Locatie: Universiteit Antwerpen Stadscampus, Het Brantijser, Sint-Jacobsmarkt 9-13 -
2000 Antwerpen

De locatie is op loopafstand van het Centraal Station – zowat 15’ tot 20’ wandelen.
Informatie over de bereikbaarheid van Het Brantijser: klik op
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26518

Kosten: Voor niet-leden NDN € 40 – voor leden NDN € 30  (broodjesmaaltijd inbegrepen)

Informatie en contact NDN: info@netdidned.be – telefonisch: 0032 (0)11 22 86 25

Inschrijving:


Ondergetekende schrijft hierbij in voor de NDN-Lenteconferentie UA op vrijdag 24 mei 2013

Voornaam, familienaam:
Lid NDN / Geen lid NDN (weglaten wat niet past)
Functie en onderwijsinstelling:
Thuisadres:
E-mailadres:
Telefoon of GSM:

en schrijft het bedrag van € 40 voor niet-leden NDN of van € 30 voor NDN-leden over
op rekening nr. IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk

Inschrijving kan ten laatste op maandag 20 mei 2013 per e-mail
info@netdidned.be

De inschrijving is slechts definitief na overschrijving van de kosten.

Kopieer deze inschrijvingsstrook en plak de tekst in een e-mailvenster.Alle collega’s zijn van harte welkom op vrijdag 24 mei 2013 in ’Het Brantijser in Antwerpen.
Wij verwachten een boeiende en nuttige lenteconferentie.

Het bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands

Ghislain Duchâteau, voorzitter
José Vandekerckhove, vicevoorzitter
Carl Brüsewitz, secretaris a.i.
Nora Bogaert, bestuurslid
Jan Lecocq, bestuurslid
André Mottart, bestuurslid
Hugo de Jonghe, erevoorzitter
Frans Daems, erebestuurslidTaalbeschouwing volgens de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan Nederlands voor de tweede graad aso-kso-tso (VVKSO),

Jan Uyttendaele, Lector SLO, Faculteit Letteren, KU Leuven

jan.uyttendaele@arts.kuleuven.be


 De auteur heeft dit artikel gepubliceerd op de website 'Leerrijk'. Hij wenst dat wij het ook via NDN toegankelijk maken.

Inhoud

1 Situering: context en ontstaansgeschiedenis
2 Occasioneel of systematisch?
3 Nederlands en andere talen
4 Lesvoorbeeld: modaliteit
5 Literatuur

Krachtlijnen

Uit onderzoek bij laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs is gebleken dat de eindtermen voor grammatica en spelling in het Vlaamse aso onvoldoende bereikt worden. Bovendien vinden veel leerkrachten dat de Nederlandse grammatica in het lager onderwijs en in het secundair onderwijs onvoldoende op mekaar zijn afgestemd en dat de leerplannen Nederlands onvoldoende aandacht besteden aan het grammaticaonderwijs (Van Vooren en Devos, 2008, Devos, 2012). De nieuwe eindtermen Nederlands voor taalbeschouwing, die vanaf 2010 geleidelijk geïmplementeerd worden in het Vlaamse onderwijs, zouden aan die klachten tegemoet moeten komen. Van lager onderwijs tot eind secundair onderwijs komt er nu een doorlopende leerlijn in het grammaticacurriculum en het zwaartepunt verschuift van de eerste graad naar de bovenbouw van het secundair onderwijs (2de en 3de graad). De vraag is echter of de nieuwe leerplannen op voldoende en adequate wijze rekening houden met deze vernieuwde inhoudelijke opbouw van het curriculum. In deze bijdrage gaan we na in hoeverre dit voor het leerplan Nederlands voor de tweede graad secundair onderwijs van het VVKSO het geval is. In een uitgewerkt lesvoorbeeld voor het vierde jaar secundair onderwijs proberen we te laten zien hoe we taalbeschouwelijke onderwerpen in de tweede graad concreet kunnen aanpakken.

Zoektermen
Vakdidactiek Nederlands, Taalbeschouwing, Taalsysteem, Grammatica, Eindtermen, Leerplannen, Curriculum

Rubrieksuggesties
didactiek secundair onderwijs > vakdidactiek Nederlands > taalbeschouwing> taalsysteem>grammatica

Lees het hele artikel

Bij het artikel voegt Jan Uyttendaele nog een uitstekend uitgewerkt lesmodel over 'modaliteit'.
Ook deze lesfiche maken wij hier toegankelijk:

Lees het lesvoorbeeld over modaliteit

Frans Daems voegt bij het lezen van het artikel een constructieve commentaar.
Mogelijk kan die evenzeer de didacticus Nederlands stimuleren om zich in dit didactische werkstuk van J. Uyttendaele te verdiepen

"Ik kan me helemaal vinden in je kritische benadering van het nieuwe leerplan.
Ik ben het er helemaal mee eens dat we er met een uitsluitend occasionele aanpak niet komen, ik denk dat een goede mate van systematische of cursorische aanpak onontbeerlijk is.
Je hebt gelijk erop te wijzen dat de leerlijn van begin lager tot eind secundair in het leerplan veel beter had kunnen worden uitgewerkt.
Je opmerkingen over de opgevoerde voorbeelden m.b.t. 'andere' talen zijn terecht, en je eigen voorbeelden lijken mij veel beter geschikt. ...
En als ik nog iets mag toevoegen: het leerplan zou duidelijker mogen aangeven dat een flink deel van de grammaticakennis in eerste instantie algemeen culturele kennis is zonder dat die direct ten dienste staat van de taalvaardigheid. Ik vind dat men daarover, overigens niet alleen in het leerplan, vaak te weinig realistisch is.
Ook je lesvoorbeeld is erg overtuigend."


Het Nederlands is nog lang geen Engels

 


Naar aanleiding van haar doctoraat op 23 maart 2013 aan de K.U.L. en de daarbij horende publicatie van haar doctoraatsdissertatie Zenner, E  (2013). Cognitive Contact Linguistics. The macro, meso and micro influence of English on Dutch verschijnt in de Campuskrant van de K.U.Leuven een artikel van de hand van Wouter Verbeylen met de bovenstaande titel. De tekst verwijst naar de belangrijkste onderzoeksresultaten van doctoranda Eline Zenner naar de beïnvloeding van het Engels op het Nederlands zoals dat o.m. voorkomt in de reclamewereld.

Die resultaten geven significante aanwijzingen over de toenemende verengelsing in de kringen van de advertentielui, maar geven evenzeer aan dat het vooral enkel gaat over het woordgebruik in advertenties en ook bij jonge volwassenen, die hier ‘yuppies’ worden genoemd, hoogopgeleide twintigers die in steden wonen.De conclusie lijkt dan ook niet zo verontrustend:

“Er sluipt wel meer Engels in het Nederlands binnen, maar het Nederlands wordt niet bedreigd. De invloed van het Engels beperkt zich grotendeels tot de woordenschat, en piekt vooral in specifieke omgevingen zoals de reclamewereld.”

Het artikel in de Campuskrant jg. 24 nr. 07 van 27-3-2013 verdient zeker een aandachtige lectuur omwille van de inzichten die het verstrekt over de huidige invloed van het Engels op het Nederlands en de evolutie daarvan.

eline.zenner@arts.kuleuven.beInspiratiemiddag Lesson Study CPS-Academie - Amersfoort -
dinsdag 14-5-2013

CPS Onderwijsontwikkeling en adviesEen vliegwiel voor hogere opbrengsten

Een inspirerende kennismaking met Lesson Study en dr. Makoto Yoshida, internationale autoriteit op dit gebied. Deze middag ontdekt u hoe Lesson Study kan bijdragen aan betere resultaten bij onder meer rekenen-wiskunde en taal. In vier - interactieve - presentaties krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden om als team samen te werken aan verbeterde instructie en leraarsvaardigheden. Uw vragen staan centraal!

Voor iedereen in het primair onderwijs (directeuren, leerkrachten, intern begeleiders, coördinatoren, remedial teachers) die meer wil weten over Lesson Study.

Voor meer informatie klik op "Inspiratiemiddag Lesson Study"

LESSON STUDY: EEN SYSTEMATISCHE METHODE VOOR TEAMLEARNING
Interview met Makoto Yoshida, grondlegger van Lesson Study. Hij vertelt over deze effectieve vorm van teamleren die leraren betere lessen laat ontwikkelen door van elkaar te leren. Een methode die al tientallen jaren in Japan en de Verenigde Staten wordt toegepast om de (reken)instructie in de klas te verbeteren.
Prof. dr. Makoto Yoshida is directeur van het Center for Lesson Study aan de Amerikaanse William Paterson University in New Jersey. Daarnaast is hij voorzitter van Global Education Resources.

Een filmpje op YouTube van 12’16”Het belang van Lesson Study

Henk Logtenberg (rekenexpert CPS) vertelt in 6 minuten wat het belang is van Lesson Study en hoe het op hoofdlijnen werkt

Een filmpje op YouTube van 6'


 


Duurzaam onderwijs – een schitterende blog van Kris van den Brandenhttp://duurzaamonderwijs.com/


 

De blog bevat een serie artikels rond actuele onderwijskundige thema’s, die vrij regelmatig worden aangevuld. In de rechterkolom vindt u per maand een overzicht vanaf juni 2012.

Uitgangspunt is duurzaam onderwijs met zijn drie basisprincipes.

De auteur stelt het zo:

Elke eeuw heeft haar eigen onderwijs nodig. In de 21ste eeuw moet het onderwijs evolueren naar duurzaam onderwijs, waarin:

- geen talent verloren gaat: onderwijs werkt voor elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond.

- energie-voor-leren hernieuwd wordt: de energie van leerkrachten en studenten wordt maximaal omgezet in leren en ontwikkeling, wat nieuwe energie voor leren oplevert.

- cruciale competenties duurzaam worden verworven: leerlingen ontwikkelen de competenties die cruciaal zijn voor hun toekomstige leven, en voor de toekomst van de planeet.

Het hele concept wordt gedragen door een ruim uitgeschreven visietekst:
Duurzaam onderwijs voor de 21ste eeuw


Deze visietekst is gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek naar gelijke onderwijskansen en de effectiviteit van onderwijssystemen. De lezer die geïnteresseerd is in de wetenschappelijke achtergronden van dit betoog kan terecht bij Van den Branden, K. (2012). Sustainable education: basic principles and strategic recommendations.
In School Effectiveness and School ImprovementDe meest recente blogteksten:Effectieve opbouw en presentatie van teksten, toets- en examenvragen – Gerdineke van Silfhout

Omdat het schrijven van studieteksten en toetsvragen niet eenvoudig is

 


In Cascade, opinieblad van Stichting Cosmicus (http://www.cosmicus.nl/) publiceerde begin april 2013 Gerdineke van Silfhout, promovenda Universiteit Utrecht, het artikel

'Effectieve opbouw en presentatie van teksten, toets- en examenvragen. Omdat het schrijven van studieteksten en toetsvragen niet eenvoudig is'

Ze deed dat in opdracht van de Universiteit Utrecht en Stichting Lezen.
In oogbewegings- en tekstbegripstudie is zij nagegaan hoe leerlingen schoolteksten en examens lezen en welke opbouw en tekstpresentatie leiden tot beter tekstbegrip (of juist niet). Zij geeft daarbij ook handvatten over ‘do & don’t’-s bij het schrijven van studiematerialen.

Zo leidt zij haar artikel in:

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren problemen bij het lezen van hun studieboeken en toetsen. Zo blijkt uit het PISA-onderzoek dat 14,3 procent van de leerlingen laaggeletterd is (OECD 2010). Vooral in het VMBO vormt leesvaardigheid een probleem: bijna een kwart van de VMBO’ers begrijpt bijvoorbeeld onvoldoende van de studieteksten die deel uitmaken van hun examen- of toetsstof (Inspectie van het Onderwijs, 2006). Er is dus werk aan de winkel. Zo heeft het onderwijs de taak om de leesvaardigheid van leerlingen te vergroten. Een deel van de problemen kan veroorzaakt worden door de kwaliteit van de teksten. Ook tekstschrijvers kunnen dus aan de slag, door na te gaan hoe teksten en examens zo ontworpen kunnen worden dat het tekstbegrip toeneemt.

Lees het hele artikel op de NDN-website Archief Lezen

g.vansilfhout@uu.nldia-taal HET LEERLINGVOLGSYSTEEM VOOR TAAL EN LEZEN


 

 

Diataal is verantwoord

Diataal is digitaal

Diataal is diagnostisch

Diataal helpt vérder

Producten voor primair en voortgezet onderwijs

Diataal bestaat uit de volgende onderdelen:


DIATEKST


de toets voor begrijpend lezen


voor PO 7, 8


voor VO 1, 2 en 3

DIAWOORD

de woordenschattoets

voor PO 7, 8

voor VO 1, 2

DIAFOON

de luistervaardigheidstoets

voor VO 1

 

DIAPLUS

teksten en oefeningen die
aansluiten op de toetsresultaten

voor PO 7, 8

voor VO 1, 2 en 3

Toetsen voor groep 6 en voor leerjaar 4 zijn in ontwikkeling.
In leerjaar 1 kunt u de toetsen Diatekst en Diawoord twee keer afnemen. Met de A-versie wordt het beginniveau vastgesteld. Aan het eind van het schooljaar kan de B-versie afgenomen worden om vorderingen vast te leggen. De overige toetsen worden afgenomen aan het eind van het leerjaar (VO 2 en3) of in de loop van het leerjaar (PO 6, 7 en 8)

De wetenschappelijke basis van Diataal

Diataal is voortgekomen uit het onderzoek van dr. H. Hacquebord en anderen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Diataal is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een leerlingvolgsysteem met genormeerde toetsen voor verschillende leerjaren. De toetsen zijn gevalideerd aan de Referentieniveaus Taal.
Er zijn veel onderzoekspublicaties verschenen, waarvan we de meest recente voor zover mogelijk op deze site beschikbaar stellen.
Ook informeren wij u over lopend onderzoek, waarbij we zoveel mogelijk scholen en docenten willen betrekken.

Over dia-taal

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen zijn wij in 2011 gestart met een zelfstandig bedrijf waarin we Diataal verder ontwikkelen en uitgeven. We worden daarbij zakelijk en technisch professioneel ondersteund. Als ontwikkelaars-onderzoekers en onderwijsadviseurs zijn we gericht op samenspraak met het onderwijsveld. Wij vinden het belangrijk dat Diataal voor u maximale gebruikswaarde heeft en staan altijd open voor vragen en suggesties.

Website: http://www.diataal.nl/home.php

dia.taal bv
Taaltoetsing en Onderwijsadvies
HW Mesdagplein 1 / 9718 HP Groningen
050 8200120 / info@diataal.nl


Dag Oude Muziek - Hendrik van Veldeke

Landcommanderij Alden Biesen - Rijkhoven - 30 juni 2013


 

De 30ste editie van Dag Oude Muziek springt in 2013 bijzonder in het oog. Na meer dan vijf jaar studiewerk, presenteren Landcommanderij Alden Biesen en Musica u een uitzonderlijk programma rond de muziek Hendrik van Veldeke (12de eeuw).De Limburger Hendrik van Veldeke was een Europeaan avant la lettre. Hij is de eerste bij naam bekende dichter in het Nederlandse taalgebied. Als verbindingsfiguur tussen de Romaanse en Germaanse artistieke elite van die tijd was hij van groot belang. Zo wordt hij onder meer gezien als het vertrekpunt van de “Minnesang” in Duitsland.

Bijzonder is dat er van Hendrik van Veldeke geen noot muziek bewaard is. Toch zijn we erin geslaagd om reconstructies te maken van zijn bijzondere repertoire: de minneliederen, de Sint-Servaaslegende en de Eneasroman. In een voorbereidingsparcours van vijf jaar gingen specialisten aan de slag om zijn werk tot klinken te brengen.

Internationale topensembles en aanstormend talent presenteren op 30 juni hun historische reconstructies, hedendaagse interpretaties en nieuwe producties die de figuur van deze vroege dichter tot leven brengen.

Ga de figuur Hendrik van Veldeke ontdekken in de achtertuin van zijn geboorteplaats:
Landcommanderij Alden Biesen! (Rijkoven bij Bilzen).

http://www.dagoudemuziek.be/RELEVANTE ARTIKELS IN LEVENDE TALEN TIJDSCHRIFT EN LEVENDE TALEN MAGAZINE APRIL 2013


 


Voor het vak Nederlands zijn dat in het tijdschrift LT jg. 14, nr. 1

- Een taaltest als signaal. De ontwikkeling en implementatie van een strategische taalvaardigheidstoets, Lieve De Wachter en Jordi Heeren p. 19

Tests afnemen van grote groepen en de resultaten verwerken, gebeurt nu door de ontwikkelingen in de informatietechnologie veel vlotter dan enkele decennia geleden. Dat tests vlot af te nemen zijn, garandeert echter niet altijd de validiteit en betrouwbaarheid ervan. In dit artikel wordt het tot stand komen van de taalvaardigheidstoets Nederlands in het kader van het project 'Taalvaardig aan de start' van de KU Leuven beschreven. Dat project wil met behulp van een taaltest en aangepaste begeleidingsoefeningen taalzwakkere studenten in het hoger onderwijs detecteren en begeleiden.


- Effecten van semantisch geroriënteerd grammaticaonderwijs op het redekundig ontleden van brugklasleerlilngen, Jimmy van Rijt p.28

Dit artikel doet verslag van een kleinschalig onderzoek naar de manier waarop de semantiek gebruik zou kunnen worden om tot betekenisvoller ontleedonderwijs te komen. Voor dat onderzoek zijn twee vmbo-t/havo-brugklassen met elkaar vergeleken:
in de experimentele groep is gewerkt met semantisch georiënteerd materiaal;
in de controlegroep is gewerkt op basis van de leergang Nieuw Nederlands, soms aangevuld met eigen oefenmateriaal in de stijl van de leeergang. Om er zeker van te zijn dat beide groepen vergelijkbaar waren, is een voormeting gedaan, waaruit is gebleken dat de verschilen in grammaticaal inzicht tussen beide groepen minimaal waren. Aan het eind vond een nameting in beide klassen. Hieruit bleek dat de experimentele groep, die gewerkt heeft op basis van de semantiek, significant hoger scoorde op drie punten: het 'gewone' redekundige ontleden, het herkennen van dubbelzinnige zinnen en het bouwen van zinnen volgens bepaalde patronen.


- De opmars van adolescentenliteratuur. Onderzoek naar adolescentenliteratuur in het literatuuronderwijs Nederlands, Marjan Sikkema p. 37

Adolescentenliteratuur heeft zich de laatste tien jaar ontwikkeld tot een volwaardig genre. Het realiseren van een plaats voor dit genre in het literatuuronderwijs in de bovenbouw verloopt echter moeizaam. Dit bleek onder andere uit de resultaten van een enquête in 2001 onder docenten Nederlands. Meer dan twee derde van de docenten stond destijds adolescentenliteratuur niet toe op de leeslijst. Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van de adeolescentenliteratuur is onderzocht of dit in 2011 nog steeds het geval is. Het blijkt dat er nog het nodige voorbehoud onder docenten bestaat, maar toch staat in 2011 meer dan twee derde van de docenten adolescentenliteratuur toe op de leeslijst.


- Sylvia Bacchini (2012). Eerste hulp bij tweede taal. Experimentele studies naar woordenschatdidactiek. Recensie van het proefschrift, Bart van der Leeuw p. 48

In 'Eerste hulp bij tweede taal' doet Sylvia Bacchini verslag van haar promotieonderzoek naar woordenschatverwerving van jonge tweede-taalleerders. Dat zijn kinderen die bij aanvang van groep 1 niet meer dan 2000 Nederlandse woorden passief beheersen. Zij beginnen daardoor met een grote achterstand aan het basisonderwijs en moeten hun Nederlandse woordenschat zo snel mogelijk op een hoger peil brengen om het Nederlandstalige onderwijs effectief te kunnen volgen. Door dit onderzoek wil Bacchini inzicht verkrijgen in de wijze waarop leerkrachten de woordenschat van niet-Nederlandstalige kinderen zo snel mogelijk kunnen vergroten.


Voor het vak Nederlands in het magazine LT jg. 100 nr. 3

- In de writer’s seat: Verhaalanalyse via een creatief schrijfproces, Ramon Groenendijk p. 4
- OBIT: Instrument om voorspellende waarde van toetsen te verhogen, Masja Mesie p. 10
- Docenten over Nieuwsbegrip in de klas, Ed Olijkan p. 16
- ETALAGE. Jacob Moerman bespreekt een selectie uit pas verschenen literaire werken p. 29
- COLUMN. Geloven in het Groene Boekje, Peter-Arno Coppen p. 30
- POËZIE. Klassieke smaken in de keuken van nu. Jan de Jong bespreekt Uitzicht genoeg van Marjoleine de Vos p. 32
- LEESPROMOTIE. Zelf vertellen en boekentrailers, Rob van Veen p. 34
- RECENSIE. Van aquavan via gebrokenbenenfonds naar vappen – Wim Daniëls (2012). Mieters!  De taal van de jaren vijftig p. 38


De recente berichten op de Facebookblog van het NDN

De onderwijskundige actualiteit Nederlands in informatieve berichten
taal, didactiek, literatuur...


 


Nog maar heel weinig collega’s hebben zich gewaagd aan bezoeken aan onze pagina op Facebook. Wie de tijd wil nemen, kan er nochtans heel wat nieuws en boeiends aantreffen.

- RELEVANTE ARTIKELS IN LEVENDE TALEN TIJDSCHRIFT EN LEVENDE TALEN MAGAZINE APRIL 2013
- HARRY MARTENS NIEUWE VOORZITTER VLAAMSE ONDERWIJSRAAD (VLOR)
- TAPMAZ, GRICE EN PINKER
- UITNODIGING NDN-LENTECONFERENTIE UA VRIJDAG 24 MEI 2013 INSCHRIJVING GEOPEND
- OPROEP VOOR BIJDRAGEN NEDERLANDS EN NIEUWE MEDIA OP HSN 27 – 2013
- TAALTIP: ‘ER WAREN ENKELE DUIZENDE / DUIZENDEN DEMONSTRANTEN’
- OVER LERAREN DIE DE KINDEREN LATEN OPENBLOEIEN. WIJ KUNNEN DIE NIET GENOEG WAARDEREN
- EEN E-MAILPROTOCOL IN HET HOGER ONDERWIJS. IS DAT ZINVOL EN AANVAARDBAAR?
- HET VERDWIJNWOORDENBOEK – TON DEN BOON
- DIDACTIEK LEZEN EFFECTIEVE OPBOUW EN PRESENTATIE VAN TEKSTEN, TOETSEN EN EXAMENVRAGEN
- DE OUDSTE LEVENDE NEDERLANDSE DICHTER VERJAART OP 10 APRIL 2013 LEO VROMAN ACHTENNEGENTIG
- LERAREN EN VERNIEUWING: EEN KWESTIE VAN MOTIVATIE?
- BOEKENLEEUW 2013 VOOR BART MOEYAERT VOOR HET PRENTENBOEK ‘WIE KLOPT DAAR?’
- SYMPOSIUM ‘DE TAAL VAN COUPERUS’ - DEN HAAG
- NIEUWS VAN DE VERENIGING LERAREN LEVENDE TALEN: NIEUWE VOORZITTER
- GEDACHTEWISSELING OVER TAALMETHODES
- UITNODIGING TRAJECT WERKGROEP TAALBELEID LEVENDE TALEN

 

 

   
   
   
Omhoog ^
Colofon
Bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands:
  • Ghislain Duchâteau, voorzitter
  • José Vandekerchove, vicevoorzitter
  • Carl Brüsewitz, secretaris a.i.
  • Nora Bogaert , bestuurslid
  • Jan Lecocq , bestuurslid
  • André Mottart, bestuurslid

  • Hugo de Jonghe, erevoorzitter
  • Frans Daems, erebestuurslid

Contributie

- Gewoon lid worden van het Netwerk Didactiek Nederlands kunt u door storting van 20
- Steunend lid zijn kunt u door storting van € 25
op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk -

Donaties zijn heel welkom

 
Redactie van de Nieuwsbrief van het NDN :
Ghislain Duchâteau
Tel. : 0032(0)11/22 86 25
E-post : info@netdidned.be
 
Afmelding
Wie deze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kan zich afmelden met een berichtje naar info@netdidned.be