Contact: info@netdidned.be
Correspondentieadres: Netwerk Didactiek Nederlands (NDN): Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
Verantwoordelijke uitgever: G. Duchâteau, Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
24- 4, juni-juli 2012 EXTRA EDITIE
In deze nieuwsbrief:

NDN-Facebookpagina
Intro
NDN-Conferentie 3-10-12 Arteveldehogeschool Gent
Programma
Inschrijving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschikbaar in ons NDN-archief:
NDN-Nieuws 24-3
 
NDN-Nieuws 24-2
 
NDN-Nieuws 24-1
 
NDN-Nieuws 23-4
 
NDN-Nieuws 23-3
 
NDN-Nieuws 23-2
 
NDN-Nieuws 23-1
 
NDN-Nieuws 22-4
 
NDN-Nieuws 22-3
 
NDN-Nieuws 22-2
 
NDN-Nieuws 21-3
 
NDN-Nieuws 21-2
 
NDN-Nieuws 21-1
 
 
 
Intro
 

L.S.

Deze extra editie vraagt slechts aandacht voor één thema: de NDN-herfstconferentie.
Met medewerkers van twee hogescholen en vier bestuursleden van ons netwerk hebben we de laatste weken intens gewerkt aan de organisatie van deze conferentie rond een bijzonder actueel didactisch-methodologisch onderwerp: taalontwikkelend lesgeven. In deze nieuwsbrief kondigen we met veel genoegen de conferentie aan, geven we het programma te lezen en nodigen we alle belangstellenden van de verscheidene onderwijsniveaus zowel docenten Nederlands als andere vakdocenten uit om met ons deze conferentie mee te beleven. Uit de titel kunt u meteen afleiden dat ze naar de praktijk toe gericht is:

"Taalontwikkelend lesgeven. Hoe doe je dat?"

De inschrijving is open. Stel niet te lang uit, want wij verwachten veel collega's en het aantal deelnemers is omwille van de accommodatie echt niet onbeperkt. Welkom.

Van harte

Ghislain Duchâteau,
voorzitter NDN


 
Herfstconferentie Netwerk Didactiek Nederlands op woensdagmiddag
3 oktober 2012- Arteveldehogeschool, Voetweg 66 9000 Gent
"Taalontwikkelend lesgeven. Hoe doe je dat?"

 

De Arteveldehogeschool, de KAHO en het Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van de Orde van den Prince werkten gedurende twee jaar het project Taalontwikkelend lesgeven: hoe doe je dat? uit. Ook de Diocesane Begeleidingsdiensten van Antwerpen en Gent leverden een belangrijke bijdrage aan dit project. Op woensdagnamiddag 3 oktober kan u in de Artveldehogeschool Gent mee de vruchten plukken van de vruchtbare samenwerking tussen deze instanties tijdens de Herfstconferentie van NDN.

De aanleiding voor dit project lag bij enkele auteurs van het ondertussen bekende boek Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid (Plantyn). Zij vonden dat zij de conclusies van dit werk maar moesten omzetten in een praktijkgerichte aanpak voor de niet-taaldocent of niet-taalleraar. Uit onderzoek blijkt namelijk dat iedere docent of leraar zou moeten werken aan de taalontwikkeling van studenten en leerlingen.

Dr. Lieve Verheyden van het Centrum voor Taal en Onderwijs van Leuven dompelde in het academiejaar 2010-2011 alle docenten van de lerarenopleidingen van beide hogescholen onder in een krachtige en uitdagende uiteenzetting over taalontwikkelend lesgeven. De Orde van den Prince trad op als sponsor.

Deze actie had zeker een sensibiliserend effect maar dat volstond voor de organisatoren niet. Zij werkten een praktijkgericht vervolg uit in de vorm van vijf didactische filmpjes waarin de principes van taalontwikkelend lesgeven voor alle onderwijsniveaus vervat zitten. Het is dat resultaat dat wij u willen voorstellen op 3 oktober.

De conferentie zal de vraag: “Taalontwikkelend lesgeven: hoe doe je dat? “ uitgebreid beantwoorden.
Uiteraard presenteren we u eerst een breed kader, maar nadien gaan we over tot het bekijken en vakkundig bespreken van de didactische filmpjes in goed voorbereide workshops. De docenten van de betrokken, maar ook van andere hogescholen zullen graag hun expertise met u delen. Wie aanwezig is, krijgt de dvd met de didactische filmpjes en de bijlage met kijkwijzers en opdrachten mee. Wie niet aanwezig kan zijn, kan na 3 oktober dit didactisch materiaal bestellen voor haar of zijn lerarenopleiding of school tegen overschrijving van 11 euro (14 euro voor Nederland) op rekeningnummer 737-2251855-43 IBAN BE66 7372 2518 5543 BIC KREDBEBB van Dorothea Van Hoyweghen.

U kan op deze conferentie eventueel ook inspiratie opdoen om met uw hogeschool of school een gelijkaardig of ander samenwerkingsproject met een gewest van de Orde van den Prince op te zetten.

We verwachten op 3 oktober om 14.30 uur in de Campus Kantienberg van de Artveldehogeschool Gent , Voetweg 66 - 9000 Gent - een breed doelpubliek van

 • docenten Nederlands of Communicatie en docenten niet-taalvakken van de lerarenopleidingen Bachelor kleuter-, lager en secundair onderwijs,
 • pedagogisch begeleiders, inspecteurs, leraren Nederlands van het secundair onderwijs met hun collega’s niet-taalvakken,
 • onderwijzers en kleuterleiders met belangstelling voor taalontwikkeling,

om hun kennis en praktijkervaring bij te spijkeren of te toetsen aan die van de docenten van de betrokken hogescholen.


De Arteveldehogeschool Campus Kantienberg, Voetweg 66 - 9000 Gent


___________________________________________________


Programma

 
14.30 uur Ontvangst – Inloop met koffie of thee

14.50 uur

Taalontwikkelend lesgeven: begrip, motivering, toepassing – een inleiding door
Joke Vrijders (Arteveldehogeschool) en An De Moor (KAHO en HUB)
15.10 uur
Presentatie en bespreking van de nieuwe didactische filmpjes over taalontwikkelend lesgeven
                       
Parallelle sessies in twee lokalen:
- filmpje eerste graad en tweede graad ASO – begeleiding Martien Geerts (KH Limburg) en Dorothea Van Hoyweghen (ere-inspecteur S.O.)
- filmpje lager onderwijs - begeleiding Tinneke van Bergen (Arteveldehogeschool) en Elke Van Nieuwenhuyze (KAHO)

15.55 uur

Koffie en thee
16.10 uur
Parallelle sessies in twee lokalen:
- filmpje derde graad BSO- begeleiding Anne Decelle (KHLeuven)
- filmpje  kleuteronderwijs – begeleiding Helena Taelman (KAHO)  en Ann Steverlynck (Arteveldehogeschool)

16.55 uur

Globale afrondende bespreking van de didactische filmpjes en concrete aanpak
van het taalontwikkelend lesgeven door Guido Cajot (KHLimburg)

17.10 uur

Slotwoord door de dagvoorzitter met uitnodiging voor het avondgedeelte
19.30 uur
Avondgedeelte
- Toespraken door Guido Galle, directeur onderwijs- en studentenbeleid Arteveldehogeschool en Dirk de Ceulaer, algemeen directeur HUB-KAHO.
- Toespraak door Germaan Van Verdeghem, Gewestpresident Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van de Orde van den Prince.
- Presentatie ingekorte versie didactische filmpjes met toelichting door An De Moor en Joke Vrijders.
- Feestelijke afsluiting van het project met een receptie.
   

Dagvoorzitter is Dorothea Van Hoyweghen, projectleidster en secretaris NDN

 


Praktisch

 


De inschrijvingsprijs is 40 euro.
Daarin zit vervat de deelname aan de conferentie, de DVD met de didactische filmpjes,
de leidraad, de kijkwijzers en de opdrachten (waarde  € 11)

Inschrijven kan vanaf nu door:

1. overschrijving van € 40 op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675;
BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk

2. het inschrijvingsformuliertje te kopiëren, in te vullen en als e-mailbericht te versturen
naar info@netdidned.be

Parkeren kan in de ondergrondse parking van het Sint-Pietersplein in Gent.
Kom je met de trein, stap dan af in het Sint-Pietersstation of in het Station Dampoort van Gent.

Vanuit het Sint-Pietersstation neem je bus 34, 35, 36, 55, 57, 58, 70, 71, 72 of 77.
Je stapt af aan de halte Heuvelpoort en wandelt via de Overpoortstraat, de Stalhof en de Benedictijnenstraat naar de Voetweg.
Vanuit Station Dampoort neem je bus 34, 35, 70, 71, 72, 77, 78.
Je stapt af  aan de halte Heuvelpoort en wandelt via de Overpoortstraat, de Stalhof en de Benedictijnenstraat naar de Voetweg.

www.delijn.be
www.nmbs.be

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER

 • Ik neem deel aan de NDN-conferentie Taalontwikkelend lesgeven: hoe doe je dat? -Arteveldehogeschool Gent – op woensdag 3 oktober 2012.

  - Voornaam en familienaam....................................................................

  - Onderwijsinstelling en functie.............................................................

  - Thuisadres.............................................................................................

  - E-mailadres............................................................................................

  - Datum.....................................................................................................


 • Ik kies voor de volgende twee filmpjes: eerste graad/ ASO en BSO

 • Ik kies voor de volgende twee filmpjes: kleuter- en lager onderwijs

 • Ik wens ook deel te nemen aan het avondgedeelte

 • Ik bestel de DVD en de leidraad en schrijf na 3 oktober 11 euro (Vlaanderen) of 14 euro (Nederland) over op rekening 737-2251855-43 IBAN BE66 7372 2518 5543
  BIC: KREDBEBB van Dorothea Van Hoyweghen

 • Schrappen wat niet past

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


 

 

 
 
     
Colofon
Bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands:
 • Ghislain Duchâteau, voorzitter
 • José Vandekerchove, vicevoorzitter
 • Dorothea Van Hoyweghen, secretaris
 • Carl Brüsewitz, bestuurslid
 • Guido Cajot, bestuurslid
 • An De Moor, bestuurslid
 • André Mottart, bestuurslid

 • Hugo de Jonghe, erevoorzitter
 • Frans Daems, erebestuurslid

Wie actief wil meewerken kan zich aanmelden voor een plek in het NDN-bestuur
Stuur ons een e-postberichtje op info@netdidned.be.
We nemen dan meteen contact op.


Contributie

- Gewoon lid worden van het Netwerk Didactiek Nederlands kunt u door storting van 20
- Steunend lid zijn kunt u door storting van € 25
op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk -

Donaties zijn heel welkom

 
Redactie van de Nieuwsbrief van het NDN :
Ghislain Duchâteau
Tel. : 0032(0)11/22 86 25
E-post : info@netdidned.be