www.netdidned.be
Hoofdpagina
Bestuur
NDN-activiteiten
Bint
Agenda
Actuele berichten
Ideeën / reacties
Archief
Lidmaatschap
Publicaties
Koppelingen
NDN-NieuwsbriefDe NDN-Nieuwsbrief
32-1
van 1 oktober 2019 Zoek op de site van NDN:  
 Powered by freefind
 
 


Facebook:
Netwerk Didactiek Nederlands-2De onderwijskundige actualiteit
Nederlands
in informatieve berichten
taal, didactiek, literatuur... 
Teller
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

SOL Studenten ontmoeten leerkrachten

Leerkracht Nederlands: een beroep waar muziek in zit! 

Studenten Ontmoeten Leerkrachten (SOL): Een interactieve onderwijsnamiddag (14.00 tot 17.00 uur) in samenwerking met de Arteveldehogeschool en de NTU.

De activiteit bestaat uit een drieluik:

1. Een uiteenzetting over begrijpend lezen
2. SOL: een interactieve ontmoeting tussen studenten Nederlands en leerkrachten Nederlands. Studenten gaan in gesprek met ervaren leerkrachten Nederlands (aso, tso, aso, bso) over diverse aspecten van het schoolvak Nederlands, over leerdoelstellingen, werkvormen, differentiatie ...
3. Prijsuitreiking van de NDN-DIVA-prijs 2019.Marieke Vanbuel van het CTO ULeuven presenteerde in het begin van de namiddag de

'Sleutels voor effectief begrijpend lezen
Inspiratie voor een eigentijdse didactiek in het basisonderwijs'

Deze recente publicatie van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), sluit aan bij het Vlor-rapport over begrijpend lezen.

Marieke Vanbuel heeft onmidellijk de powerpoint presentatie in pdf-vorm doorgestuurd.
De aanwezige leerkrachten, lerarenopleiders en de 40 studenten 2e jaar bachelor Nederlands van de Arteveldehogeschool kunnen ze hier als opvolging van de presentatie erop nalezen.


De namiddag was bedoeld voor studenten Nederlands van de Arteveldehogeschool en stond ook open voor alle Vlaamse en Nederlandse lerarenopleiders.

Er waren 40 studenten die Nederlands studeren - 2e jaar bachelor - van de Arteveldehogeschool. Ook de twee studenten van de Karel De Grotehogeschool van Antwerpen die prijswinnaars waren van de Diva-prijs deden mee. In vijf groepjes kregen ze de gelegenheid alle vragen te stellen aan de vier aanwezige leraren uit het secundair onderwijs en aan de participerende pedagogische begeleidster.
De studenten stelden vragen over de onderwijservaring van de leerkrachten en die gaven heel graag mee hoe ze het in de praktijk aanpakten en hoe dat verloopt. Eén keer werd gewisseld naar een andere ervaringsdeskundige, die een nieuw samengesteld groepje onder zijn hoede nam. De studenten stonden net voor hun eerste praktijkstage. Daarover ging het nogal veel. Het was achteraf duidelijk dat zowel de studenten als de leerkrachten het bijzonder naar hun schik hebben gehad.

   
   

Organisatie: Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)
Locatie: Arteveldehogeschool Kattenberg - 9000 Gent
Datum: donderdag 10 oktober 2019

 
 
 

DIVA-prijs
Didactisch Vaardig


Een organisatie van
Netwerk Didactiek Nederlands


Beste lerarenopleider,

Het vak Nederlands staat onder druk. In Vlaanderen wordt zelfs ongegeneerd aan het urenpakket Nederlands in het secundair onderwijs geknabbeld. Met de steun van de Nederlandse Taalunie heeft het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN) daarom een nieuwe prijs in het leven geroepen: de DIVA-prijs.

“Meer kwaliteit ter compensatie van minder kwantiteit’ zouden we, uitgaande van de Vlaamse strapatsen, durven stellen. U leest alle info hieronder. De wedstrijd staat open voor studenten aan Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen Nederlands.

Schiet dus uit uw slof, breng dit nieuwe initiatief onder de aandacht van uw studenten en verover meteen een plaats in ons hart.

DIVA-prijs
Didactisch Vaardig

Een organisatie van
Netwerk Didactiek Nederlands


Kaat Verbruggen (Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen) wint de eerste DIVA-prijs

NDN zette in het academisch jaar 2018-2019 een nieuw initiatief op de kaart: de DIVA-prijs. DIVA staat voor ‘DIdactisch Vaardig’. De prijskamp was bedoeld voor voorlaatste- of laatstejaars bachelorstudenten of aan masterstudenten van de lerarenopleiding Nederlands uit Vlaanderen of Nederland die lesmateriaal ontworpen hadden dat uitmuntte door creativiteit, originaliteit en innovativiteit.

Uit de deelnames selecteerde de jury onder leiding van Steven Vanhooren, senior adviseur onderwijs van de Nederlandse Taalunie, en José Vandekerckhove, voorzitter van NDN de drie laureaten.

De prijs werd op 10 oktober uitgereikt in de Arteveldehogeschool, Gent, dit naar aanleiding van de in de week van het Nederlands kaderende NDN-activiteit SOL, Studenten Ontmoeten Leerkrachten.

Tamara Bollaert, jurylid - lector Nederlands Arteveldehogeschool, bestuurslid NDN, proclameert de uitslag Kaat Verbruggen 1ste prijs en Joni Keymeulen 3de prijs,
studenten Karel De Grote Hogeschool Antwerpen

Samen met André Mottart, voorzitter HSN-Conferentie -
en bestuurslid NDN

Samen met Ghislain Duchateau, vicevoorzitter NDN

Winnares Kaat Verbruggen won een gratis deelname aan de HSN-conferentie 2019 in Zwolle, inclusief overnachting en 150 euro zakgeld. Als surplus kreeg ze ook nog een waardevol NTU-talenpakket. De jury kon zich achter de feedback van haar stagementor scharen die de les over ‘Vooroordelen en Stereotypes’ vernieuwend, goed gestructureerd, actueel en heel erg aansluitend bij de belangstelling van de leerlingen noemde.
Sanne van Hoek (Fontys, Sittard) en Joni Keymolen (Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen) sleepten respectievelijk de tweede en derde pijs in de wacht. Sanne van Hoek was verontschuldigd op de prijsuitreiking.

Tijdens het academisch jaar 2019-2020 wordt de DIVA-prijskamp voor de tweede keer uitgeschreven. Concrete info volgt via de NDN-website.


Wedstrijdreglement

Artikel 1 - Doelstelling

De DIVA-prijs is ingesteld door het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN) en wordt uitgereikt aan voorlaatste- of laatstejaars bachelorstudenten of aan masterstudenten Nederlands uit Vlaanderen of Nederland die lesmateriaal ontworpen hebben dat voldoet aan de in artikel 4 vermelde voorwaarden en dat door een professionele jury als beste wordt beoordeeld.
Met de DIVA-prijs wil NDN enerzijds de didactische vaardigheden bij bachelor- en masterstudenten Nederlands een stimulans geven en anderzijds de didactische bruikbaarheid van de content op de NDN-website onder de aandacht van de studenten Nederlands brengen.


Artikel 2 – De prijs

NDN voorziet drie prijzen:

  • de eerste prijs, de DIVA-prijs: gratis deelname aan de hsn-conferentie 2019 (inschrijvingsgeld + 1 overnachting) + 150 euro
  • de tweede prijs: een NTU-taalpakket + 100 euro
  • de derde prijs: een NTU-taalpakket + 50 euro

Artikel 3 - Doelgroep

De wedstrijd is bedoeld voor voorlaatste- en laatstejaars bachelorstudenten en masterstudenten Nederlands uit Vlaanderen of Nederland.


Artikel 4 – Onderwerpen

De deelnemer ontwerpt een les Nederlands van één of twee lesuren.
De les is bestemd voor leerlingen in de eerste en/of tweede graad van het secundair onderwijs (Vlaanderen) of in de onderbouw en/of het eerste jaar van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Nederland).


De les is gebaseerd op materiaal te vinden op de website van
            NDN www.netdidned.be.
            of van de Nederlandse Taalunie www.taalunieversum.org.
Dat materiaal wordt op een duidelijk aantoonbare wijze in de les geïntegreerd.
In de les wordt de ontwikkeling van taalcompetentie nagestreefd zoals omschreven in de publicatie Iedereen Taalcompetent van de NTU.
De les wordt effectief tijdens de lesstage gegeven.


Artikel 5 – Criteria

Het lesontwerp wordt beoordeeld op:

  • originaliteit
  • creativiteit
  • innovativiteit

Artikel 6 – Jury

Uit de inzendingen selecteert een commissie bestaande uit 5 juryleden de prijswinnaars.


Artikel 7 – Inzendingen

De onderstaande documenten worden ten laatste tegen 30 april 2019 digitaal doorgestuurd aan netdidned@gmail.com:
                        - de uitgewerkte lesvoorbereiding met vermelding van de doelstellingen,
                        - een begeleidend document waarin aangetoond wordt dat de doelstellingen verwezenlijkt werden,
                        - een bondige toelichting bij de materiaalkeuze uit de NDN- of NTU-website,
                        - een begeleidende lesevaluatie van de stagebegeleider/stagementor,
                        - de personalia van de deelnemer.


Artikel 8 - Auteursrechten

Deelname aan de schrijfwedstrijd impliceert dat de deelnemer het recht geeft aan NDN om het lesontwerp op te nemen in een gedrukte/digitale publicatie.


Artikel 9 – Reglement

NDN behoudt zich het recht voor het reglement te wijzigen.

 
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.
Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap.

Lees meer

Jeugdboekenmaand 2019: over hoe boeken vrienden zijn

Verschenen in het tijdschrift Fons

(Steven Delarue)

Er zijn oneindig veel bekende en bijzondere boekenvriendschappen. Geen Jip zonder Janneke, geen Suske zonder Wiske. Wie Vos zegt, zegt Haas. En wat zou er zonder Ron en Hermelien na zeven boeken overblijven van Harry Potter?

Maar hoe zit het met de vriendschap tussen lezers en boeken? Verhalen en personages kunnen niet bestaan zonder hun lezers. Lezers blazen leven in wat anders dode letters zijn. Meer nog: diezelfde lezers sluiten – soms levenslange – vriendschappen met bepaalde personages. Deze Jeugdboekenmaand is hét moment om ook die vriendschap te vieren.

Lees het bijzonder interessante artikel tot het einde:

OVER HOE BOEKEN VRIENDEN ZIJN


POËZIE

Oneindig wakker

Rühmen, das ists! – Rilke

Mooie dingen, allemaal mooie dingen:
je hand die voor het eerst een kattenvacht streelt,
Je moeder die bezorgd je knie verbindt,
zes moe gedraafde paarden in de zon,
het onweer waar augustus mee begon,
Diana’s hand die naar je broek afgleed,
haar lichaam waar je blind de weg in vond,
de kleur van een kwatrijn van J.C. Bloem,
Nick Cave die dwars door Paradiso zong,
een woord als moerbei, huisraad, ravelijn,
de vondst van een nog net niet schurftig rijm:-
mooie dingen, allemaal mooie dingen
zoals de treinen waarop ik gezoend heb,
het zachte golven van een dranklokaal,
een meisjeskamer die naar adel geurt,
het wonder dat geen dag zich ooit herhaalt,
o mooie dingen en mijn mond benoemt het
voor ik me met het domme zwart verzoend heb.

Menno Wigman (1966-2018)

Over Menno Wigman
POËZIE

SANDER

Willem Wilmink

Wilmink zag zichzelf een outcast en schreef vaak over mensen die zich ook zo voelden. Hij durfde openlijk melancholisch te zijn en schaamde zich niet voor effectbejag. Zijn biografe Elsbeth Etty laat duidelijk zien dat veel van zijn teksten autobiografisch zijn, vooral als ze over de gevoelens gingen waar hij zo mee in de knoei zat.

Toen ik (John Vervoort) mijn lessen over de liefde afsloot met het gedicht ‘Sander’, kreeg ik de leerlingen eindelijk stil. En ontroerd. De ondertitel van het gedicht luidt
‘Voor een blinde jongen’. Het gaat over hoe Sander, misschien beter dan valide mensen, zal voelen wat liefde echt vermag.

Je voelt een haarlok, aait een oor,
en je tien vingers wachten even
en lopen dan brutaalweg door
tot de twee borsten die daar leven.
Je zult ze zien als ieder ander,
Sander.

En als je wat verdwaald mocht wezen
en niet meer weet waar je moet gaan,
dan moet je ’t brailleschrift maar lezen
rondom de tepels die daar staan.
Je kent dat eigenlijk veel beter dan een ander,
Sander

(Uit de column ‘Borsten’ van John Vervoort in De Standaard Letteren 8-2-2019)DIEPGAAND INTERVIEW MET DE ZUID-AFRIKAANSE DICHTERES ANTJIE [ANKIE] KROG

Veruit het belangrijkste artikel in De Standaard Letteren van vrijdag 15 februari 2019 is het uitvoerige interview dat Jelle van Riet afnam van de gelauwerde Zuid-Afrikaanse hoogleraar en auteur Antjie Krog. Zij heeft het over de Afrikaanse filosofie en hoe zij zich die eigen heeft gemaakt, zij heeft het over de persoonlijkheid van Nelson Mandela, over poëzie schrijven, over haar huwelijk en met dat alles geeft zij zichzelf vrijmoedig bloot als persoonlijkheid. Voor mij komt zij uit het interview als de grote dame van de literatuur in het Afrikaans.

Eén – ééntje maar – van haar stoere gedichten illustreert het interview met Krog, die nu een maand als ‘writer in residence’ in Amsterdam verblijft.

ek staan op ’n moerse rots langs die see by Paternoster
die see slat slingers in die lug
       liggroen skuim
onverskrokke kyk ek elke donnerse brander
   in sy gut voor hy breek
die rots sidder onder my sole
my bo-beenspiere bult
my bekken smyt die aangeleerde gelate knak uit haar uit
se moer ek is rots ek is klip ek is duin
helder sing my tiete ’n koperklepgeluid
my hande pak Moordbaai en Bekbaai
my arms skeur ekstaties bo my kop:
ek is
ek is
die here hoort my
’n vry fokken* vrouw

Antjie Krog
Uit: Gedigte 1989-1995

fokken = bliksems, duivels, verdomd

Bron: De Standaard Letteren

 De Taalunie organiseerde in 2018 een vierde Week en in 2019 een vijfde Week van het Nederlands


6 t/m 13 oktober
__________

IEDEREEN AAN HET WOORDHet Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)
nam deel met een Netwerkmiddag
op woensdag 10 oktober 2018 - 14-17 uur

neemt deel met een Netwerkmiddag
op donderdag 10 oktober 2019 - 14-17 uur

met als thema

Studenten ontmoeten leraren

Arteveldehogeschool Gent

CAMPUS KATTENBERG

Kattenberg 9 - 9000 Gent 

De namiddag is bedoeld voor studenten Nederlands van de Arteveldehogeschool.

Informatie hierboven en op de pagina NDN-Activiteiten
Verwijzing naar belangrijke actuele documenten op deze website:


Pagina Publicaties
>

- Voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs - 13 juli 2018

- IEDEREEN TAALCOMPETENT! Visie op de rol, de positie en de inhoud
van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw   -   25 januari 2017

Pagina NDN-activiteiten >

- Curriculum.nu
De derde consultatiefase is geopend! Feedback mogelijk tot 14 november 2018


- Visie op het vak Taal voor Curriculum.nu’
Visiedocument van het sectiebestuur Nederlands van VLLT
- januari 2018


- De eindtermen Nederlands: de NDN-adviestekst
Nederlands als fundament voor duurzaam onderwijs

- De DiVa-prijs 2019 van het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)

 CURRICULUM.NU IN NEDERLAND


Vandaag werken aan het onderwijs van morgen.
Een landelijk curriculum voor de 9 leergebieden komt vanuit de praktijk geleidelijk tot stand.
Curriculum ontwikkelingsteams zijn volop aan het werk om de inhouden van de leergebieden aan te passen aan de behoeften van deze tijd.

De derde sessie is nu gaande.

Bekijk de video daarover. Hij duurt 3 minuten 45 seconden.

TAAL, DAT IS WAT WE DELEN

Een filmpje van de Nederlandse Taalunie. Het beklemtoont het eenheidskarakter van het Nederlands in het hele taalgebied. Heerlijk die beklemtoning te beleven van die taaleenheid!

FILMPJE (2'34")

 Tsead Bruinja nieuwe Dichter des Vaderlands in Nederland


18 januari 2019

Tsead Bruinja is de nieuwe Dichter des Vaderlands. De 44-jarige Friese Amsterdammer neemt de titel over van Ester Naomi Perquin, die de afgelopen twee jaar het ambt bekleedde. Bruinja, de zevende Dichter des Vaderlands, werd gekozen door een benoemingscommissie van kenners en dichters. Hij zal de komende twee jaar gedichten schrijven bij nationale gebeurtenissen en optreden als ambassadeur van de poëzie.

Lees meer over die aanstelling


 

"De publieke ruimte is een ontmoetingsplaats van uiteenlopende, uitgesproken meningen. Dat mogen mijn gedichten ook zijn.”


Poëzie op school

'Men hoort wel eens van leraren die geen poëzie behandelen op school, of alleen om die poëzie dood te analyseren en er de slimheid van hun leerlingen mee te toetsen. Zulke leraren mag men, in een taalgebied waar de poëzie altijd zo heerlijk gebloeid heeft, van diefstal beschuldigen.'

Willem Wilmink

in "Ik heb de liefde lief - De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie" (blz. 7)
SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR WILLEM WILMINK

***

HET NUT VAN POËZIE

Interview met Jan Lauwereyns

Vraag:
Het nut van wetenschap wordt weinig ter discussie gesteld, dat ligt anders voor poëzie. U heeft zich altijd verzet tegen het idee dat poëzie nutteloos zou zijn.

Antwoord:
‘Ik ben het compleet oneens met dichters die vinden dat poëzie er is voor de poëzie. Vrijheid is absoluut cruciaal om tot een gedicht te komen – dat is ook de instelling van waaruit ik schrijf. Dat wil niet zeggen dat er geen extern doel is. Eén effect is namelijk dat ik van poëzie geniet. Dat genot is heel belangrijk: het geeft zin aan het leven en kan zelfs helend werken. Kankerpatiënten die plezier maken, hebben bijvoorbeeld een betere kans om te overleven dan wie niet lacht. Dat is zo eigenaardig en paradoxaal aan de poëzie: hoewel ze voor zichzelf werkt, doet ze iets met me en heeft een duidelijke neurowetenschappelijke effecten.’
‘Bovendien verrijkt poëzie mijn vermogen om dingen te benoemen of inzicht te krijgen in hoe andere mensen denken en voelen. Literatuur biedt verhalen van mogelijke ervaringen en leert ons om een voorstelling te maken van het bewustzijn van anderen. Zo ontstaat er een gedeeld bewustzijn.’

Jan Lauwereyns is neuropsycholoog en dichter. Dicht in het Nederlands, Engels en Japans.

Uittreksel uit het interview ‘Wetenschap en poëzie lopen in mijn hoofd voortdurend door elkaar’ van Cathérine De Kock met Jan Lauwereyns n.a.v. de publicatie van zijn nieuwe dichtbundel ‘Nouvelle’ (Koppernik).
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160127_02094044
HET MOET IETS DONKERS ZIJN GEWEEST, HET EERSTE WOORD


Stefan Hertmans’ nieuwe dichtbundel
‘Onder een koperen hemel’


Het tweede gedicht in de bundel bladzijde 8 zonder titel, maar over

“Het eerste woord en zijn herhaling”

Het moet iets donkers zijn geweest,
het eerste woord,
dik op de tong en pril,
iets tussen zucht en schreeuw
dat zich de dag in stootte
en meteen verdween.

Pas de herhaling is een wonder,
dat wat terugkeert zonder
dat je erom vraagt
maar dat ons draagt.
De eerste is altijd de tweede,
maar voor het eerst begrepen
in de keer.

Ik zweer je, ik zeg het nooit,
de grot klinkt ruw en warm in ons,
het is een tekening op je tong,
kun je het voelen, ja zo,
oer-sprong.

Je snapt het en je rolt
lachend het bed uit
en de prehistorie in.

Stefan Hertmans

 

Hoogleraar moderne literatuur Dirk De Geest schreef een recensie over deze nieuwe dichtbundel.

 


 

OP DE VLUCHT

 

Enkele mensen

Enkele mensen op de vlucht voor enkele mensen.
In een of ander land onder de zon
en enige wolken.

Ze laten achter wat van hen is, een of ander alles,
bezaaide velden, een aantal kippen en honden,
spiegeltjes waarin nu het vuur zich spiegelt.

Ze hebben kruiken en bundels op hun rug,
elke dag leger, elke dag zwaarder.

In stilte voltrekt zich iemands niet meer verder kunnen,
onder kabaal iemands weggrissen van iemands brood
en iemands schudden aan zijn dode kind.

Voor hen ligt een of andere weg die nooit de goede is,
altijd de verkeerde brug
over een rivier die vreemd roze kleurt.
Ergens wordt geschoten, dichtbij of verder weg,
in de lucht een of ander vliegtuig dat wat rondcirkelt.

Een soort onzichtbaarheid zou hier van pas komen,
een grauwe steenachtigheid,
of nog beter een soort nergens-zijn
voor enige tijd, of misschien lang.

Er zal nog wel iets gebeuren, alleen waar en wat.
Iemand zal hen tegenkomen, alleen wanneer en wie,
in hoeveel gedaanten en met wat voor bedoelingen.
Als hij de keus zal hebben,
wil hij misschien geen vijand zijn
en zal hij hen in een of ander leven laten.

Wisława SzymborskaUit de verzamelbundel 'Einde en begin', Meulenhoff 2003

Dit gedicht werd als motief opgegeven in De Standaard Letteren van 24, 25 december 2015, die handelde over vluchten. Acht schrijvers geven hun mening. Ilja Leonard Pfeiffer verwijst naar het gedicht 'Enkele mensen':

'Het lezen van het gedicht 'Enkele mensen' van Szymborska helpt ook al niet. Want terwijl wij samen met onze politici ons uiterste best doen om de massale hulpbehoevendheid van die stumpers te reduceren en te abstraheren tot behapbare aantallen die uiteraard onder strikte voorwaarden al dan niet mogen worden toegelaten in ons consumptieparadijs, kiest Szymborska in het gedicht het perspectief van enkelen van hen en maakt zij hen weer tot mensen. Zij maakt hun angst voelbaar en hun wanhoop. Dat is buitengewoon onwelkom, zo vlak voor kerst.'


 

Een gedicht belicht

E.H.B.O.


De armen van het gedicht
boven het hoofd
belachelijk
als een drenkeling
adem
adem dan toch

de spiegel van mijn woorden
hield ik voor je stem
het glas bleef helder

ik wil niet langer wonen
in deze stilte

er zijn nog zoveel andere
mensen op de wereld

jij
bijvoorbeeld.

Ellen Warmond

Ellen Warmond, ‘E.H.B.O.’ In: Maatstaf 2 (1955), p. 887.
Het gedicht werd later opgenomen in de bundel Naar men zegt (1955).

Nog over de dichteres


Een ‘belichting’ door Maxime Van Steen, mei 2018:
http://www.dbnl.org/gedichtbelicht/
DOSSIER:Zie de pagina Actuele berichten

***

Taal in de klas:
Standaardnederlands

Hoe beter je Nederlands leert, hoe sterker je staat

***

De heilloze onderschatting van taalonderwijs (Mia Doornaert)

***

Wat is STANDAARDNEDERLANDS?

***

Wat is 'n taal? LitNet vra die vraag!

***

  
 
 
© 2006, NDN