www.netdidned.be
Hoofdpagina
Bestuur
NDN-activiteiten
Bint
Agenda
Actuele berichten
Ideeën / reacties
Archief
Lidmaatschap
Publicaties
Koppelingen
NDN-Nieuwsbrief
 Zoek op de site van NDN:  
 Powered by freefind
 
 


Facebook:
Netwerk Didactiek Nederlands-2De onderwijskundige actualiteit
Nederlands
in informatieve berichten
taal, didactiek, literatuur... 
Teller
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Jaarlijkse Netwerkmiddag NDN

 

‘Studenten ontmoeten leraren [SOL]’

_____________________________

Arteveldehogeschool Gent - woensdag 10 oktober 2018
Campus Kattenberg - Kattenberg 9 - 9000 GentDe Netwerkmiddag grijpt plaats binnen het raam van de Week van het Nederlands
‘Iedereen aan het woord’ van 6 tot en met 13 oktober
2018

Op website van de Taalunie is in dat verband de volgende aankondiging gepubliceerd:

Leerkracht Nederlands: een beroep waar muziek in zit - Studenten Ontmoeten Leerkrachten (SOL) - Een interactieve onderwijsnamiddag (14.00 tot 17.00 uur) in samenwerking met de Arteveldehogeschool en de NTU.

De activiteit bestaat uit een vierluik.

1. Een uiteenzetting over digitale geletterdheid en de opportuniteiten ervan voor het onderwijs Nederlands

2. Een uiteenzetting over de 'onderwijstools' op de website van de Taalunie door Senior Adviseur Taalgebruik Steven Vanhooren

3. SOL: een interactieve ontmoeting tussen studenten Nederlands en leerkrachten Nederlands. Studenten gaan in gesprek met ervaren leerkrachten Nederlands (aso, tso, aso, bso) over diverse aspecten van het schoolvak Nederlands, over leerdoelstellingen, werkvormen ...

4. Rapportage: een plenummoment waarin gepeild wordt naar de opbrengst van de namiddag + aankondiging van de NDN-DIVA-prijs.

Verdere informatie op de pagina Activiteiten van deze websiteDe Taalunie organiseert in 2018 een vierde Week van het Nederlands


6 t/m 13 oktober
__________

IEDEREEN AAN HET WOORDHet Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)
neemt deel met een Netwerkmiddag
op woensdag 10 oktober 2018 - 14-17 uur


met als thema

Studenten ontmoeten leraren

Arteveldehogeschool Gent

CAMPUS KATTENBERG

Kattenberg 9 - 9000 Gent 

De namiddag is bedoeld voor studenten Nederlands van de Arteveldehogeschool.

Informatie hierboven en op

de pagina NDN-Activiteiten
1 TAAL, DAT IS WAT WE DELEN

Een filmpje van de Nederlandse Taalunie. Het beklemtoont het eenheidskarakter van het Nederlands in het hele taalgebied. Heerlijk die beklemtoning van die taaleenheid te beleven!

FILMPJE (2'34")
Clausjaar 2018

Hugo Claus wordt in 2018 uitgebreid herdacht met ...


Claus wordt in 2018 uitgebreid herdacht met een gevarieerd programma met tentoonstellingen en voorstellingen door verschillende instellingen, zoals o.a. Het Letterenhuis, Maurice Verbaet Center, BOZAR, Cinema Zuid, Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, DE Studio, Antiquariaat De Slegte,  Behoud de Begeerte, deBuren, KVS, CINEMATEK, Muntpunt, Passa Porta… Een overzicht van het programma vindt u op de website van het Letterenhuis.

Zie: Bozar - Activiteiten

Drie expo’s herdenken Hugo Claus

Drie expo’s in Brussel en Antwerpen zetten alle zeilen bij om de schrijver en artistieke duizendpoot grootscheeps te herdenken.

Het epicentrum van het Claus-herdenkingsjaar bevindt zich komend jaar wellicht in het Antwerpse Letterenhuis. Niet voor niets bewaart deze instelling het Claus-archief en heeft ze langdurige bruiklenen in bezit. Het Letterenhuis stelde Hilde van Mieghem aan als curator. De regisseur en actrice mocht vrijuit snuisteren in het omvangrijke materiaal. 

Voor Hugo Claus. Achter de maskers neemt ze de bezoeker mee door leven en oeuvre van Claus - “van de vroegste verzen van de zestienjarige Hugo C. van Astene tot de allerlaatste, onvoltooide geschriften.”  …

Zie: De Morgen

CLAUS HERDACHT IN HET LETTERENHUIS – ANTWERPEN

Tien jaar na zijn overlijden herdenkt het Letterenhuis, dat het Clausarchief bewaart en langdurige bruiklenen van de auteur in het bezit heeft, samen met vele partners deze literaire duizendpoot.

Zie: Het Letterenhuis

CLAUS 2018

Naar aanleiding van de expo 'Hugo Claus. Achter vele maskers' organiseert het Letterenhuis een leesclub, schrijfworkshops, gesprekken en twee festivals in het teken van Claus.

Zie: Het Letterenhuis

DOSSIER HUGO CLAUS – 10 JAAR OVERLEDEN

Het dossier vertrekt vanuit de tentoonstelling ‘Con amore’ in de Bozar in Brussel.

"Con amore": 5 keer Marc Didden uit liefde voor Hugo Claus

In Bozar in Brussel opent "Hugo Claus, con amore", een tentoonstelling over de Vlaamse auteur die 10 jaar geleden overleed. Publicist en filmregisseur Marc Didden stelde de expo samen. "Het is een tentoonstelling voor Claus, geïnspireerd door liefde", zegt hij.

Zie: VRT

HET PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN STELT DE CLAUS-TENTOONSTELLING CON AMORE VOOR

De multidisciplinaire expo toont Claus in al zijn facetten: schrijver, schilder, theatermaker, filmregisseur. Toch wordt het geen traditioneel overzicht van een leven en een oeuvre. Curator Marc Didden maakt met liefde – con amore -  een hoogst persoonlijke tentoonstelling, niet óver Claus, maar vóór Claus. Een eigenzinnig portret, samengesteld uit nauwkeurig geselecteerde archiefbeelden, foto’s, tekstfragmenten en kunstwerken van o.a. Appel, Raveel en Ensor, maar ook hedendaagse kunstenaars als Borremans, De Cordier, Dillemans en Vanriet.

Zie: Bozar

 Ester Naomi Perquin nieuwe Dichter des Vaderlands

Perquin, die werd gekozen door een commissie van schrijvers en poëziekenners, zegt dat ze zeer verrast was door haar uitverkiezing. “Het was nooit in mij opgekomen dat ik zoiets zou kunnen ambiëren.”

Waarom werd Ester Naomi Perquin uitverkozen tot nieuwe Dichter des Vaderlands? U leest het hier.

Ze heeft het zelf uitvoerig over dichtkunst(30 ')

Amsterdamned - een recent gedicht van E.N. Perquin

Verken haar website

 


Poëzie op school

'Men hoort wel eens van leraren die geen poëzie behandelen op school, of alleen om die poëzie dood te analyseren en er de slimheid van hun leerlingen mee te toetsen. Zulke leraren mag men, in een taalgebied waar de poëzie altijd zo heerlijk gebloeid heeft, van diefstal beschuldigen.'

Willem Wilmink

in "Ik heb de liefde lief - De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie" (blz. 7)
SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR WILLEM WILMINK

***

HET NUT VAN POËZIE

Interview met Jan Lauwereyns

Vraag:
Het nut van wetenschap wordt weinig ter discussie gesteld, dat ligt anders voor poëzie. U heeft zich altijd verzet tegen het idee dat poëzie nutteloos zou zijn.

Antwoord:
‘Ik ben het compleet oneens met dichters die vinden dat poëzie er is voor de poëzie. Vrijheid is absoluut cruciaal om tot een gedicht te komen – dat is ook de instelling van waaruit ik schrijf. Dat wil niet zeggen dat er geen extern doel is. Eén effect is namelijk dat ik van poëzie geniet. Dat genot is heel belangrijk: het geeft zin aan het leven en kan zelfs helend werken. Kankerpatiënten die plezier maken, hebben bijvoorbeeld een betere kans om te overleven dan wie niet lacht. Dat is zo eigenaardig en paradoxaal aan de poëzie: hoewel ze voor zichzelf werkt, doet ze iets met me en heeft een duidelijke neurowetenschappelijke effecten.’
‘Bovendien verrijkt poëzie mijn vermogen om dingen te benoemen of inzicht te krijgen in hoe andere mensen denken en voelen. Literatuur biedt verhalen van mogelijke ervaringen en leert ons om een voorstelling te maken van het bewustzijn van anderen. Zo ontstaat er een gedeeld bewustzijn.’

Jan Lauwereyns is neuropsycholoog en dichter. Dicht in het Nederlands, Engels en Japans.

Uittreksel uit het interview ‘Wetenschap en poëzie lopen in mijn hoofd voortdurend door elkaar’ van Cathérine De Kock met Jan Lauwereyns n.a.v. de publicatie van zijn nieuwe dichtbundel ‘Nouvelle’ (Koppernik).
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160127_02094044
OP DE VLUCHT

 

Enkele mensen

Enkele mensen op de vlucht voor enkele mensen.
In een of ander land onder de zon
en enige wolken.

Ze laten achter wat van hen is, een of ander alles,
bezaaide velden, een aantal kippen en honden,
spiegeltjes waarin nu het vuur zich spiegelt.

Ze hebben kruiken en bundels op hun rug,
elke dag leger, elke dag zwaarder.

In stilte voltrekt zich iemands niet meer verder kunnen,
onder kabaal iemands weggrissen van iemands brood
en iemands schudden aan zijn dode kind.

Voor hen ligt een of andere weg die nooit de goede is,
altijd de verkeerde brug
over een rivier die vreemd roze kleurt.
Ergens wordt geschoten, dichtbij of verder weg,
in de lucht een of ander vliegtuig dat wat rondcirkelt.

Een soort onzichtbaarheid zou hier van pas komen,
een grauwe steenachtigheid,
of nog beter een soort nergens-zijn
voor enige tijd, of misschien lang.

Er zal nog wel iets gebeuren, alleen waar en wat.
Iemand zal hen tegenkomen, alleen wanneer en wie,
in hoeveel gedaanten en met wat voor bedoelingen.
Als hij de keus zal hebben,
wil hij misschien geen vijand zijn
en zal hij hen in een of ander leven laten.

Wisława SzymborskaUit de verzamelbundel 'Einde en begin', Meulenhoff 2003

Dit gedicht werd als motief opgegeven in De Standaard Letteren van 24, 25 december 2015, die handelde over vluchten. Acht schrijvers geven hun mening. Ilja Leonard Pfeiffer verwijst naar het gedicht 'Enkele mensen':

'Het lezen van het gedicht 'Enkele mensen' van Szymborska helpt ook al niet. Want terwijl wij samen met onze politici ons uiterste best doen om de massale hulpbehoevendheid van die stumpers te reduceren en te abstraheren tot behapbare aantallen die uiteraard onder strikte voorwaarden al dan niet mogen worden toegelaten in ons consumptieparadijs, kiest Szymborska in het gedicht het perspectief van enkelen van hen en maakt zij hen weer tot mensen. Zij maakt hun angst voelbaar en hun wanhoop. Dat is buitengewoon onwelkom, zo vlak voor kerst.'


 

Een gedicht belicht

E.H.B.O.


De armen van het gedicht
boven het hoofd
belachelijk
als een drenkeling
adem
adem dan toch

de spiegel van mijn woorden
hield ik voor je stem
het glas bleef helder

ik wil niet langer wonen
in deze stilte

er zijn nog zoveel andere
mensen op de wereld

jij
bijvoorbeeld.

Ellen Warmond

Ellen Warmond, ‘E.H.B.O.’ In: Maatstaf 2 (1955), p. 887.
Het gedicht werd later opgenomen in de bundel Naar men zegt (1955).

Nog over de dichteres


Een ‘belichting’ door Maxime Van Steen, mei 2018:
http://www.dbnl.org/gedichtbelicht/
DOSSIER:Zie de pagina Actuele berichten

***

Taal in de klas:
Standaardnederlands

Hoe beter je Nederlands leert, hoe sterker je staat

***

De heilloze onderschatting van taalonderwijs (Mia Doornaert)

***

Wat is STANDAARDNEDERLANDS?

***

Wat is 'n taal? LitNet vra die vraag!

***

  

 
 
 
© 2006, NDN